Lørdagsuniversitetet: Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

Lørdagsuniversitetet: Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

Er et bærekraftig CO2-fotavtrykk oppnåelig? Det er et spørsmål professor Lars-Andre Tokheim ved Universitetet i Sørøst-Norge har forsket mye på. I dette populærvitenskapelige foredraget får du vite mer, hvis du kommer til Lierbyen bibliotek lørdag 21. november kl. 12.00. Gratis inngang. Begrensede  plasser på grunn av smittevern.

Lars-Andre Tokheim forsker på reduksjon av CO2-utslipp fra industrien. Han har også kartlagt sitt personlige klimafotavtrykk gjennom 50 år. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger, og klimaendringene akselererer. Økningen er sterkt relatert til økt energiforbruk gjennom menneskelig aktivitet.

Denne utviklingen kan i stor grad anses å være et systemproblem, men kan også gis en personlig vinkling: Er det i praksis mulig å leve med et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk i et rikt, industrialisert land som Norge?

Foredragsholderen forsøker å besvare spørsmålet ved å ta utgangspunkt i sitt eget CO2-fotavtrykk.

– Jeg har siden 90-tallet arbeidet med reduksjon av CO2-utslipp fra industrien og finner dette både meningsfullt og nødvendig å holde på med, men det kom til et punkt der jeg følte behov for å se nærmere på bærekraftigheten i mitt personlige klimafotavtrykk, sier Tokheim, som er professor i prosessteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er et nytt tilbud ved Lier bibliotek denne høsten, hvor vi presenterer populærvitenskapelige foredrag ved forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt.

USNs forskere forteller på en lettfattelig måte om temaene som de er eksperter på. Kunnskapen deres er kvalitetssikret gjennom årelang forskning, og vurdering av andre eksperter.

Her kan du se flere arrangementer ved Lier bibliotek i høst