Etikk i klimakrisens tid

Etikk i klimakrisens tid
Foredrag med Arne Johan Vetlesen
Gilhus gård onsdag 28. september kl. 19

Etikk i klimakrisens tid

Foredrag med Arne Johan Vetlesen

Gilhus gård onsdag 28. september kl. 19.00

Arrangeres av Lier bibliotek

Hvorfor reiser vi fremdeles på ferie til Thailand, når vi vet at flyreiser gir store utslipp av CO2? Hvorfor fortsetter Norge med oljeutvinning, selv om alle vet at bruk av fossil energi fører til global oppvarming? Dette er vår tids store moralske utfordring, mener de to forfatterne av boken Etikk i klimakrisens tid, Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Vi vet hva som kan motvirke klimakrisen, men vi gjør likevel ikke det som trengs.

Vetlesen og Henriksen inspirerer til å tenke annerledes om natur og samfunn og til å reflektere rundt de etiske og moralske valg vi alle må ta. Sammen må vi finne en måte å leve på som er bærekraftig for alle levende vesener i dag og for fremtidige generasjoner.

Vi får besøk av Arne Johan Vetlesen som skal snakke om boken og gi oss et kritisk og konstruktivt bidrag til debatten om vår tids største utfordring.

OBS! Merk at arrangementet avholdes på Gilhus gård!