Finner i Finnemarka

Finner i Finnemarka

Finner i Finnemarka kan du høre mer om på biblioteket i Lierbyen onsdag 15. april kl. 19.00.

De første finnene kom til Lier på 1640-tallet, og slo seg ned rundt Glitrevannet.

Thor Sørli fra Lier historielag vil denne kvelden fortelle litt om forholdene i Finland på 15-1600-tallet og hvorfor mange av dem emigrerte vestover. Videre vil han fortelle om deres levemåter, kjente finneplasser om samfunnet som oppsto i de dype skoger og forholdet til lokalbefolkningen i de tilliggende kommuner.

Varighet på foredraget ca 45 minutter. Gratis inngang.

Bildet viser en finsk familie på vei fra Finland, via Sverige, som kanskje ender med å slå seg ned i det området som etter hvert blir kalt Finnemarka.

Se flere av bibliotekets arrangementer her: Arrangementer på Lier bibliotek

Visste du at Lier bibliotek har en søkbar bildebase med lokalhistoriske bilder fra Lier Historielags bildearkiv? Søk i basen her: Lokalhistoriske bilder