Folkeverksted om Fjordbyen

Lierbyen bibliotek
Lørdag 23. oktober kl. 12-14

Folkeverksted om Fjordbyen

Kultur – Bærekraft – Stedsutvikling

Biblioteket i Lierbyen lørdag 23. oktober kl. 12.00 – 14.00

I forbindelse med at modellen av Fjordbyen ble flyttet til biblioteket i Lierbyen, og skal stå der frem til seminaret om Kunst som utviklingskraft, arrangeres et folkeverksted hvor alle kan få sjansen til å få informasjon og stille spørsmål om Fjordbyen. Dette er en møteplass hvor du kan fortelle dine ideer, ønsker og drømmer for utviklingen av Fjordbyen.

Det etableres tre stasjoner for informasjon og dialog.

På hver stasjon er det forberedt en presentasjon enten skriftlig eller digitalt. Presentasjonen løftet frem aktuelle spørsmål og problemstillinger knyttet til temaet på stasjonen.

Hver stasjon skal ha en mulighet for tilbakemelding fra publikum, slik at innbyggerne kan stille spørsmål og komme med sine innspill til utviklingen av Fjordbyen.

  • Første stasjon: Stedsutvikling og kultur ved Jon Mihle, Insam.
  • Andre stasjon: Kunst og samfunnsutvikling ved Nina Guzman Toft, Lier kommune
  • Tredje stasjon: Fjordbyen, planer og ideer ved Rino Andersen, Eidos eiendomsutvikling

Benytt muligheten til å la din stemme bli hørt!