Fosskollen bygdeborgen

Fosskollen bygdeborgen.

På kollen finnes rester etter en bygdeborg fra folkevandringstiden (ca. 600 e. Kr.) der folk kunne søke tilflukt i ufredstider. Størrelsen på platået og adkomstmulighetene fra bygda er trolig årsaken til at forsvarsanlegget ble bygd der.

Slike gamle forsvarsverk har et felles kjennetegn: Høy beliggenhet med naturlig uinntakelige skrenter, en steinmur med adkomstmulighet og en brønn for regnvann innenfor.

Et informasjonsskilt ved det som en gang var ”porten” i steinmuren forteller deg mer om historien.

Adkomst: Følg den blå- og rødmerkede brede stien ca. 1200 meter fra p-plassen i nordre del av Damtjern. Turen tar ca. 15 minutter. Her er det satt opp en benk og du får en enestående utsikt over Drammensfjorden og nedre del av Lier.