Bygdeborgen på Fosskollen

Bygdeborgen på Fosskollen

På Fosskollen finnes rester etter en bygdeborg fra folkevandringstiden (ca. 600 e. Kr.). Der kunne folk søke tilflukt i ufredstider.

Bygdeborgen på Fosskollen er et av få godt bevarte festningsanlegg fra eldre jernalder, med synlige rester ett er en ytre og en indre ringmur.

Bygdeborgen ligger strategisk til ved den gamle ferdselsåren over Lierskogen, med god utsikt over Lierdalen og Drammensfjorden. Størrelsen på platået og adkomstmulighetene fra bygda er trolig årsaken til at forsvarsanlegget ble bygget der.

Slike gamle forsvarsverk har et felles kjennetegn: Høy beliggenhet med naturlig uinntakelige skrenter, en steinmur med adkomstmulighet og en brønn for regnvann innenfor.

Et informasjonsskilt ved det som en gang var ”porten” i steinmuren forteller deg mer om historien.

Adkomst

Følg den blå- og rødmerkede brede stien ca. 1200 meter fra p-plassen i nordre del av Damtjern. Turen tar ca. 15 minutter.

Alternativt kan du parkere ved Lier Bygdetun og følge Brattbakken tilbake mot Lier. Følg så skiltingen til Fosskollen i krysset ved Georg Tvibergs vei.

På toppen er det satt opp en benk og du får en enestående utsikt over Drammensfjorden og nedre del av Lier.

Informasjonskilt på stien opp fra Bygdetunet

Informasjon

Adresse:
Damtjern utfartsparkering
Lierbakkene 6
3420 Lierskogen