Gamle Drammenbanen

Gamle Drammenbanen

Fra Lierbyen kan du sykle eller gå på den gamle jernbanelinja. Før Liertunellen ble åpnet i 1973 gikk den gamle jernbanelinja over Heggedal, Spikkestad og gjennom Lier til Drammen her. Det var stoppesteder på Gullaug og Reistad, og Lier stasjon som den gang lå i Lierbyen.  Banen ble nedlagt i 1973. Hver gård hadde sin planovergang over linja for å komme til skogen og beite på den andre sida. Disse ble brukt til tømmer- og vedkjøring til og fra gårdene. Mange spennende episoder kunne oppstå når en kom med hest og lass nedover den bratte lia. Etter krigen ble planovergangene stengt, og NSB bygget bruer og tverrgående skogsveier frem til disse.

Nå er denne strekningen gruslagt og rustet opp. Turstien går fram til Spikkestad og Røyken. Den er en av distriktets mest populære turveier som benyttes både av gående og syklende. Store deler av turveien har fenomenal utsikt, det er satt opp informasjonstavler og benker til en rast flere steder underveis.

En variert turopplevelse med både det urbane og det landlige grønne Lier