Gamle Drammensbanen

Gamle Drammensbanen

Tur- og sykkelvei

Fra nederst på Nøste kan du sykle eller gå på den gamle jernbanelinja via Kjellstad, Lierbyen, Reistad og Gullaugkleiva helt opp til Spikkestad og Røyken. Kart og informasjon fra Syklistforeningen. 

Dette er en av distriktets mest populære turveier og benyttes både av gående og syklende. Det er satt opp informasjonstavler og benker til en rast flere steder underveis.

I april 2021 ble den gamle tunnelen mellom Gullaugkleiva og Spikkestad lyssatt. Det gir dermed en ekstra opplevelse.

Historikk

Norges første jernbane, Hovedbanen, gikk mellom Oslo og Eidsvoll og ble åpnet i 1854. Transport og kommunikasjon ble på den tiden en stadig viktigere del av folks hverdag. Da Drammensbanen ble åpnet i 1872, fikk også Lier sin egen stasjon.

Foto: Knut A. Andersen

Den gamle jernbanetraseen mellom Asker og Drammen gikk over Heggedal, Spikkestad og langs østsiden av Lierdalen til Lierbyen og så videre til Drammen. I Lier kommune lå fire stasjoner/holdeplasser langs banen (år opprettet i parentes), Lier stasjon, som den gang lå i Lierbyen (1872), Kjellstad stasjon (1916), Reistad holdeplass (1934) og Gullaug holdeplass (1956).

Hver gård hadde sin planovergang over linja for å komme til skogen og beite på den andre sida. Disse ble brukt til tømmer- og vedkjøring til og fra gårdene. Det kunne oppstå mange spennende episoder når en kom med hest og lass nedover den bratte lia. Etter krigen ble planovergangene stengt, og NSB bygget bruer og tverrgående skogsveier frem til disse.

Det siste toget på strekningen Spikkestad-Brakerøya ankom  Drammen stasjon 3. juni 1973. Den nye traseen var da ført gjennom tunnel i Lieråsen fram til Asker.

Foto: Knut A. Andersen

På begynnelsen av 1980-tallet ble den gamle traseen lagt om til gang- og sykkelvei. På strekningen får du både vidt utsyn og  storslagen utsikt over den vakre Lierdalen, Drammensfjorden og Drammen by.

Informasjon

Rettelser eller forslag?

Ta kontakt!

Kontakt oss