Gilhus Gårdsutsalg

Gilhus gård

Gilhus er med sine vel 90 daa. dyrkbar mark en middels til liten gård i Lier. Til gjengjeld gjør de optimale forholdene det mulig å dyrke to avlinger på samme jordstykket samme år. Med leid areal dyrkes det i dag grønnsaker på 400 daa. Gården har vært i familiens eie i 6 generasjoner. Hovedbygningen har stått på gården fra ca 1850, antakelig flyttet fra Bærum da første eier kom hit.

For noen år siden fikk vi fikk mange spørsmål om hvorfor det ikke fantes en gårdsbutikk i GRØNNE LIER. Dette ville vi gjøre noe med og i juni hvert år åpner vi dørene med alt det norsk sesong har å by på av lokalproduserte og friske grønnsaker, frukt og bær. Vi har også et utvalg andre gårdsprodukter. I gårdsbutikken vår finner du blant annet våre solmodne tomater, dyrket på gamlemåten, i et rikt utvalg av sorter og farger.