Gjellebekk skanse på Tranby

Gjellebekk skanse på Tranby

På begge sider av Høgdabakkene, som er en del av Kongeveien mellom Kongsberg og Kristiania, ligger synlige rester etter 11 av opprinnelig 22 halvsirkelformede steinvoller, som rommet soldater for en defensiv krigføring. Steinvollene var dessuten forsterket med lange gjerder av trestokker i forkant. Det sterke forsvarsverket førte til at Karl XIIs framrykning under Den store nordiske krig i mars 1716 ble stanset.

En budbringer gikk på ski fra Hakadal til Gjellebekk for å fortelle at Karl XII var i anmarsj. Takket være hans innsats ble svenskene stoppet.

Forskansningene lå gjemt og glemt helt til oberstløytnant Leif Hamre gjenfant dem i 1978. De var gjengrodd og ikke lett å oppdage og kunne lett forveksles med avfallsstein fra marmorbruddene. I dag dekker tett skogen det som under krigen i 1716 var et snauhogd område med fri sikt. Skanseverket var kjent som ”Posteringen» ved Gjellebekk.

Det er satt opp info-tavler i området, som er en del av Tranby natursti. Nye murstukturer er nylig avdekket i området, som også inneholder rester etter marmordrift.

Etter initiativ fra Leif Hamre utfører medlemmer av Lier Rotary Klubb årlig en varsom rydding i og rundt forskansningene