Gravhaugene på Egge

Gravhaugene på Egge

Gårdsnavnet Egge betyr fra gammelt av egg eller kant, og det stemmer med den moreneryggen som går tvers over området her.

Det ligger 4 gravhauger på toppen av morenen og man antar at Egge middelalder lå her. Fagfolk mener at haugene stammer fra yngre jernalder.

Gravhaugene bærer tydelig preg av plyndring, men er ikke arkeologisk undersøkt, og det er funnet gjenstander i området. En av haugene kalles kapellhaugen, da det tidligere lå et kapell her, sist nevnt på 1530 og at det var i dårlig forfatning. Kapellet skal ha vært viet til. St. Margareta,

Egge ligger på den store endemorenen som strekker seg tvers over Lierdalen 7-8 km fra fjorden. Høyden over havet er fra ca. 60 meter til ca. 110 meter. Bygdeveien fra Lier st. til Sylling går over Egge, og den nedlagte Lierbanen gikk også her.

Informasjon

Adresse:
Øvre Eggevei,

ta av fra Vestsideveien,

ca 200 m før avkjøring til Eikseterveien

Telefon:
32 22 01 00

Epost
kultur@lier.kommune.no