Gravhaugene på Egge

Gravhaugene på Egge

Gårdsnavnet Egge kommer trolig av det gammelnorske ordet «eggjar» som betyr egg eller kant. Det stemmer med den moreneryggen som går tvers over området her. Gården Egge har trolig røtter tilbake til eldre jernalder og er dermed en av de eldste gårdene i Lier.

Det ligger fire gravhauger på toppen av morenen. Fagfolk mener at haugene stammer fra yngre jernalder.

Gravhaugene på Egge

Gravhaugene bærer tydelig preg av plyndring, men er ikke arkeologisk undersøkt. I årenes løp er det funnet gjenstander i området. En av haugene kalles Kapellhaugen, da det tidligere lå et kapell her. Kapellet er sist nevnt i skriftlige kilder fra 1550-tallet og da at det var i dårlig forfatning. Kapellet skal ha vært viet til. St. Margareta.

Adkomst: Øvre Eggevei, ta av fra Vestsideveien, ca 200 m før avkjøring til Eikseterveien.

Egge ligger på den store endemorenen som strekker seg tvers over Lierdalen, 7-8 km fra fjorden. Høyden over havet er fra ca. 60 meter til ca. 110 meter. Bygdeveien fra Lier Stasjon til Sylling går over Egge, og den nedlagte Lierbanen gikk også her.

Informasjon

Adresse:
Øvre Eggevei
3400 Lier

Tips til endringer eller forslag?

Kontakt oss