Hatefulle ytringer med Olav Østrem

Hatefulle ytringer med Olav Østrem

Vi får besøk av journalist og forfatter Olav Østrem som står bak boka Hatefulle ytringer : lov og rett i krenkingens tid

Sjikane og hets knyttet til religion, etnisitet, seksualitet og kropp er et så tydelig tegn i tiden at Høyesterett har ropt varsko: Vi må alle bli fortrolige med grensene i straffelovens § 185 om hatefulle ytringer. Det er forbudt å true, sjikanere eller fremme til hat mot andre på grunn av deres etnisitet, hudfarge, religion, seksualitet, kjønnsidentitet eller funksjonsevne. Men hvordan praktiseres loven, og hva er det den faktisk sier? Olav Østrem har skrevet en bok om en bekymret far, et alvorlig samfunnsproblem og en somalisknorsk kvinne som er blitt selve symbolet på hva § 185 skal verne.

Lierbyen bibliotek, onsdag 3. november kl. 19.00. Gratis inngang.