Huseby i Lier

Velkommen til Huseby og St.Hallvards brønn i Lier

Huseby ligger like ved Rv 282 vest for Lierelva, og om lag 1 km nordøst for Amtmannssvingen. Kulturmiljøet har kulturminner både fra jernalder, middelalder og nyere tid, og omfatter tunene på Søndre og Nordre Huseby og Øgården, samt deler av jordene omkring gravhaugene og det gamle elveleiet.    Lier kommune har, i samarbeid med grunneier og Buskerud fylkeskommune, etablert en god parkeringsplass for tilreisende gjester. Det er laget en hellelagt kultursti med symboler fra vikingtid, som går fra p-plass (kryss veien) forbi nordre gravhaug via St. Hallvard brønn og videre forbi søndre gravhaug. Du finner 3 informasjonstavler og sittebenk brønnen langs stien.  Lier kommune har også utarbeidet et eget undervisningsopplegg for skolen, kalt «Husebykista» Gravhaugene på Huseby er høyt prioriterte kulturminner i nasjonal sammenheng, med klar tilknytning til rikssamlingsprosessen, et kongelig administrasjonssenter i vikingtid/middelalder.

Pilegrimsveien gjennom Lier, går via Huseby, og er en del av pilegrimsleden Tønsberg – Oslo. Den stopper på Huseby.

St.Hallvard: Hallvard Vebjørnson skal være født på Huseby gård i 1020. Han fikk en kristen oppdragelse, gjorde gode gjerninger i livet og fikk helgenstatus etter at han døde ved drap da han sto opp for en fattig, forfulgt kvinne i 1043, bare 23 år gammel. I 1344 ble han skytshelgen for Oslo by. Se historiske brosjyrer for utdypende informasjon om St.Hallvard og Huseby.

St.Hallvards brønn ligger like øst for de to gravhaugene. Helt frem til midten av 1800-tallet valfartet folk til denne kilden og drakk av vannet som skulle være helsebringende, St.Hallvard skal ha vært gravlagt nær kilden, som ble rustet opp på begynnelsen av 2000-tallet.

Rommet i Husebyhaugen

St. Hallvard-runden  er en rundløype på 5 km som starter og stopper på Huseby. Du kan gå eller sykle runden, alene eller sammen med andre. Langs runden finner du tilsammen sju informasjonstavler hvor du kan lære mer om St. Hallvard og de verdiene han sto for.

Informasjon

Adresse:
Sankt Hallvards vei 34,
3414 Lierstranda

Telefon:
32 22 01 00

Epost
kultur@lier.kommune.no