Huseby i Lier

Huseby i Lier

Huseby ligger like ved Rv 282 vest for Lierelva og om lag 1 kilometer nordøst for Amtmannssvingen. Lier kommune har, i samarbeid med grunneier og Buskerud fylkeskommune, etablert en god parkeringsplass for tilreisende gjester.

Kulturmiljøet har kulturminner både fra jernalder, middelalder og nyere tid, og omfatter tunene på Søndre og Nordre Huseby og Øgården, samt deler av jordene omkring gravhaugene og det gamle elveleiet.

Gravhaugene på Huseby er høyt prioriterte kulturminner i nasjonal sammenheng med klar tilknytning til rikssamlingsprosessen, et kongelig administrasjonssenter i vikingtid/middelalder.

Huseby i Lier

Aktiviteter i og rundt området

Det er laget en hellelagt kultursti med symboler fra vikingtid, som går fra p-plass (kryss veien) forbi nordre gravhaug via St. Hallvard brønn og videre forbi søndre gravhaug. Du finner tre informasjonstavler og sittebenk ved brønnen langs stien.

Lier kommune har også utarbeidet et eget undervisningsopplegg for skolen, kalt «Husebykista».

Pilegrimsveien gjennom Lier, går via Huseby, og er en del av pilegrimsleden Tønsberg – Oslo. Den stopper på Huseby.

St. Hallvard-runden er en rundløype på 5 kilometer som starter og stopper på Huseby. Du kan gå eller sykle runden, alene eller sammen med andre. Langs runden finner du til sammen sju informasjonstavler hvor du kan lære mer om St. Hallvard og de verdiene han sto for. St.Hallvard skal ha vært gravlagt nær kilden, som ble rustet opp på begynnelsen av 2000-tallet.

St. Hallvardrunden Til venstre: Knut Hanssen, leder i Pilegrimsforeningen

Rommet i Husebyhaugen er et formidlingstilbud som ligger inne i et rom i den søndre gravhaugen. Der kan du se en utstilling, prøve et digitalt spill og lære mer om St. Hallvard.

St.Hallvards brønn ligger like øst for de to gravhaugene. Helt frem til midten av 1800-tallet valfartet folk til denne kilden og drakk av vannet som skulle være helsebringende.

Om St. Hallvard

Hallvard Vebjørnson skal være født på Huseby gård i 1020. Han fikk en kristen oppdragelse, gjorde gode gjerninger i livet og fikk helgenstatus etter at han døde ved drap da han sto opp for en fattig, forfulgt kvinne i 1043, bare 23 år gammel.

I 1344 ble han skytshelgen for Oslo by. Les mer om legenden St. Hallvard av Huseby.

Informasjon

Adresse:
Sankt Hallvards vei 34
3414 Lierstranda

Tips til rettelser eller endringer?

Kontakt oss