Huseby i Lier

Huseby i Lier

Husebygårdene ligger like ved Rv 282 vest for Lierelva og om lag 1 kilometer nordøst for Amtmannssvingen. Lier kommune har, i samarbeid med grunneier og Buskerud fylkeskommune, etablert en god parkeringsplass for tilreisende gjester her.

Du kan vandre rundt gravhaugene og ned til brønnen på den hellelagte stien, eller besøke utstillingen om St. Hallvard i rommet i den sørlige haugen.

Kulturmiljøet på Huseby har kulturminner fra jernalder, middelalder og nyere tid. Kulturmiljøet omfatter to store gravhauger, tunene på Søndre og Nordre Huseby og Øgården, samt deler av jordene omkring gravhaugene og det gamle elveleiet.

Gravhaugene på Huseby er høyt prioriterte kulturminner i nasjonal sammenheng med klar tilknytning til rikssamlingsprosessen, et kongelig administrasjonssenter i vikingtid/middelalder. Huseby er trolig del av en eldre Linnes-gård som kongene under rikssamlingstiden gjorde til kongelig besøksgård. Slike gårder inngikk i et større militært og administrativt system som en finner spor etter
over hele Skandinavia.

Kristningen av Norge hadde en klart rikssamlende funksjon. Kristningen var en prosess over lang tid, men tidfestes gjerne til Kong Olav Haraldsson og slaget på Stiklestad i 1030.  Tolkningen er at Huseby-gårdene representerer konfiskerte storgårder med
røtter lengre tilbake i vikingtiden. I Norge finnes særlige konsentrasjoner på Østlandet
og i Trøndelag.

Kulturmiljøet på Huseby i Lier er sjelden godt eksempel på en slik gård, med flere bevarte kulturminner fra de aktuelle perioden.

Aktiviteter i og rundt området

Det er laget en hellelagt kultursti med symboler fra vikingtid, som går fra p-plass (kryss veien) forbi nordre gravhaug via St. Hallvard brønn og videre forbi søndre gravhaug. Du finner tre informasjonstavler og sittebenk ved brønnen langs stien.

Formidlingstilbudet «Rommet i Husebyhaugen» i den søndre gravhaugen kan du bedre kjent med historien om Huseby og St. Hallvard – som ble født nettopp her på Huseby gård for 1000 år siden. Det finnes både en utstilling og et interaktivt digitalt spill produsert av Tidvis, hvor du kan lage din egen versjon av legenden om St. Hallvard. Utstillingen utfordrer deg til å tenke gjennom de valgene han tok, og som vi stadig står overfor i dag.

Det spilles deilig musikk av Mathias Eick du kan nyte mens du ser utstillingen om St. Hallvards liv og virke. For å komme inn i rommet bruk QR-koden på venstre side av døra. QR-koden for å betale for inngang via Vipps, det koster 50 kr. Etter at betaling er gjort åpner døra seg.

Fra Husby kan du gå eller sykle St. Hallvard-runden – trykk her for å lese mer.

Om St. Hallvard

Hallvard Vebjørnson skal være født på Huseby gård i 1020. Han fikk en kristen oppdragelse, gjorde gode gjerninger i livet og fikk helgenstatus etter at han døde ved drap da han sto opp for en fattig, forfulgt kvinne i 1043, bare 23 år gammel.

I 1344 ble han skytshelgen for Oslo by. Les mer om legenden St. Hallvard av Huseby.

Adresse:

Sankt Hallvards vei 34
3414 Lierstranda