Jakt

Jakt

Det er grunneier som har retten til jakt og fangst. Selges det ikke jaktkort må man derfor ha grunneiers tillatelse. Merk også at jakt krever at man har bestått jegerprøve, at det er ulike jakttider for ulike arter og ofte regionale- eller lokale bestemmelser.

Statskog selger jaktkort til et stort terreng i Finnemarka. Eiksetra turisthytte eller Rustanveien (Kanada) er bra innfallsporter til dette terrenget med god parkeringskapasitet. Det selges kort både for småvilt og rådyr.