Kirkene i Lier

Kirkene i Lier

I over 1000 år har vi hatt kirker i Norge – katolske kirker fram til reformasjonen i 1536, deretter protestantiske. Kirkegårdene har i alle disse århundrene ligget der som innhegnede arealer omkring kirkene.

Kirkene har opp gjennom historien vært både privateide og delvis et offentlige ansvar. Kirken har hatt mange ulike funksjoner som møtested og tradisjonsformidler.

Både kirkene og kirkegårdene avspeiler menneskenes oppfatning av livet her på jorda og det som skulle komme etter døden. Kirkekunst og gravminner forteller oss mye om dette, og gir oss en forståelse av livet og menneskers tro på gud.

Dagens kirker i Lier

Sylling kirke

Sylling kirke ble bygget i 1852. Den ligger vakkert og synlig plassert midt i bygda på en kirkeplass som har vært i bruk helt fra middelalderen.  Den ble restaurert i 2002 og er «listeført» hos Riksantikvaren.  I  2016 fikk kirken nytt orgel bygget i barokkstil av det nederlandske firmaet Orgelmakerij Reil B.V
Adresse: Kirkerudveien 8,  3410 Sylling

Sylling kirke

Frogner kirke

Frogner kirke er den eldste kirken i Lier. Etter brann i den gamle kirken i 1651, sto den kirken vi har i dag ferdig i 1694. Den ligger fint til i hellinga på vestsiden av dalføret. Frogner kirke er bygget i korsplan og har 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus.
Adresse: Kirkeveien 69, 3402 Lier

Frogner kirke

Gullaug Kirke

Gullaug kirke ble innviet i 1905 som bedehuskapell. I 1988 ble navnet endret til Gullaug kapell og i 1997 til Gullaug kirke. Dette er en liten, hyggelig kirke som ligger på Linnesstranda. Her har søndagsskolen vært en viktig del av huset.
Adresse: Linnesstranda 43, 3426 Gullaug

Gullaug kirke

Lierskogen kirke

Lierskogen kirke ble bygd som et bedehus i 1937. Gjennom årene har den gjennomgått flere endringer – fått tårn og klokke og skiftet navn til kapell, for så å bli kirke. Etter noen års forfall ble kirken gjenreist av befolkningen på Lierskogen i 2008 og går nå under begrepet kulturkirke.
Adresse:  Gamle Drammensvei 113, 3420  Lierskogen

Lierskogen kirke

Sjåstad Kirke

Sjåstad kirke ble bygget i 1896 og er den største kirken i Lier. Den er også kalt «Katedralen i Lier».  Sjåstad kirke er en stor og høyreist kirke som ruver på vestsiden av Lierdalen. Den ble restaurert utvendig i 2018.
Adresse: Sjåstadveien 1, 3405  Lier

Sjåstad kirke

Tranby kirke

Tranby kirke er en langkirke bygget i 1855.  Arkitekt var  Hanno/Schirmer. Kirken har en praktfull beliggenhet 204 meter over havet med utsikt over en stor del av bygda. Før 1855 sto en gammel steinkirke på samme sted. Den var trolig bygget på 1200-tallet.  Tranby kirke har et orgel bygget av August Nielsen i 1891 som ble restaurert i 2005. Kirken har 240 sitteplasser.
Adresse: Kirkesvingen 10, 3408  Tranby

Tranby kirke