Kunst på Lierstranda

Skisseprosjekt 1 – Kunst som utviklingskraft i Fjordbyen i Lier og Drammen

Gilhusbukta: Flyfoto viser Gilhusbukta med omkringliggende infrastruktur. Gul sirkel viser området som er foreslått som utgangspunkt for kunstverkets plassering og de gule linjene illustrerer viktige relasjoner til omkringliggende funksjoner og verdier.

Utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen er ett av de største og mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge i tiden som kommer, og kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå. Visjonen om en ny Fjordby – der folk, fjord og fremtid møtes – skal forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan for Lierstranda. Området er et kystområde på 1000 dekar og ca 2,5 km langt.

Vi har invitert 3 kunstnere/kunstnergrupper til skisseprosjekt/forprosjekt:

Gunilla Bandolin (SE)

Milo Lavèn (SE)

Christel Fetzer, Anneke von der Fehr og Anne-Britt-Rage (NO, DE)

I august blir publikum invitert til å se kunstnernes skisseprosjekter utstilt i kunst-containerne i Gilhusbukta.

Et av kunstprosjektene blir valgt ut til å bli realisert iløpet av 2021.

Se hele utlysningen her: https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/andre-kunngjoringer/annet/offentlig-utlysning-av-kunstprosjekt–fjordbyen-i-lier-og-drammen/

Kunst på Lierstranda 2019  i  Gilhusbukta 25.aug-24.nov.2019

Søndag 25. august inviterte Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling til kunståpning og familiedag i Gilhusbukta med nyprodusert kunst, kunstverksteder og aktiviteter. Kunst-containerne er nå åpne for publikum hele døgnet frem til 24. nov.

Første fase av Fjordbyen Lier og Drammen er endelig i gang. Området fra Brakerøya til Gilhusodden er et av Norges største stedsutviklingsprosjekter. Containerne, som i fjor huset ulike kunstprosjekter i Fjordparken på Brakerøya, der spaden snart settes i jorda for å bygge nytt sykehus, står nå på gressletta ved KID’s hovedkontor. Utsikten er utover Gilhusbukta, som i fremtiden ikke lenger kommer til å være en bukt, men en kanalby med boliger for fremtidige generasjoner.

«Vi har nå kommet langt med utfyllingen av Gilhusbukta, som er et stort miljøoppryddings-prosjekt hvor vi benytter oss av teknologi som fremskynder byggestart med 60 år» sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen fra Eidos. «Det er fjernet forurensninger på sjøbunn, drenert for fremskynding av setningsprosessen og fylt opp med rene steinmasser. Det forventes oppstart av de første boligene i 2024. Vi kan også avsette plass til både barne- og ungdomsskole hvis kommunen ønsker dette plassert i idylliske sjønære omgivelser. Nytt gruntvannsområde videre utover i fjorden skal gi optimale levevilkår for fugl og fisk, planter og dyr» forsikrer Hagehaugen.

Kunst på Lierstranda vil være der det skjer, så vi har i år flyttet våre kunstcontainere til Gilhusbukta og fått med oss regionale og internasjonale kunstnere som alle har produsert kunstverk og prosjekter spesielt for vår arena og stedet. Flere av årets prosjekter blir til i løpet av prosjektperioden, noen i samarbeide med lokale skoler og skoleelever.

«Vi tar utgangspunkt i regionalt forankrede kunstmiljøer med et engasjement for å arbeide stedsspesifikt og relasjonelt med omgivelser og befolking» sier kurator og prosjektleder Nina Guzman Toft. «Kunst-containerparken er første leddet for å etablere en møteplass og kunstarena her i årene fremover mens planene for Fjordbyen legges. Kunstnere kan utfordre oss til å ta tak i utfordringer og problemstillinger i fasen vi nå skal inn i – kunst handler ikke nødvendigvis om å estetisere og forskjønne, men kan hjelpe oss å for å reflektere over fremtidens utfordringer.»

7. trinn fra Gullaug Skole overleverer veggavis til Ordfører, Kommunalsjef og Eidos

Åpning 25 aug – Kunst på Lierstranda 2019

Årets program 2019 – Kunst på Lierstranda- Gilhusbukta

Vi viderefører vårt gode samarbeide med Vestfossen Kunstlaboratorium, i år med et verk av Serge Attukwei Clottey, en Ghanesisk kunstner som gjør seg bemerket internasjonalt med en praksis som inkluderer befolkningen i landsbyer langs kysten av Ghana i produksjonen. Impulses and Feelings (2019)   gjenspeiler tradisjonelle fiskenett som brukes av lokalbefolkningen langs Ghanas kystlinje, og vil henger over selve utstillings-containeren. Referansen til fiskegarn blir spesielt aktuell her hvor en kystlinje skal gjøres tilgjengelig for befolkningen. Arbeidet består av gule jerrykanner i plast, kjent i Ghana som “Kufuor gallons”, som kuttes opp i biter, bearbeides, for så å monteres sammen igjen. På innsiden av containeren vil det vises fotografier av arbeidsprosessen.

Serge Attukwei Clottey deltar på samme tid i årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium, der en liknende installasjon med tittel There’s Something in the World (2019), dekker bygningens fasade. Fasadeverket ble laget spesielt til utstillingen Kubatana – en utstilling med afrikanske samtidskunstnere. Clotteys installasjoner er del av en større serie arbeider kunstneren selv betegner som “Afrogallonism”, der hverdagslige gjenstander danner utgangspunktet for en utforskning av formspråket, og stiller sentrale spørsmål omkring vår materielle kultur.

Patrik Entian, Jens Hamran og Aleksi Wildhagen er -& Co., en kunstnergruppe som maler ute i forskjellige urbane og rurale omgivelser, ofte i sosial relasjon med lokalsamfunn. I prosjektet Gilhus Flaskekork -& Co erobrer de Gilhusbukta og boligutviklingsprosjektet der med pensel, palett og staffeli. De flytter sin kunstproduksjon ut til kunst-containerparken vår i uken før åpningen, så her kan publikum komme innom å treffe kunstnerne og se utstillingen bli til.

Fra himmelen ser Gilhusbukta ut som en flasketut, og det er denne tuten som nå er i ferd med å tettes med boliger for 20.000 sjeler. Det er dette stedsutviklingprosjektet, så langt det er kommet som -& Co. nå er hyret inn for å dokumentere gjennom en malerisafari.

-& Co. maler med oljemaling, ofte svært kvikt. For anledningen har de lagt opp til cirka hundre bilder som monteres fortløpende i løpet av de fem produksjonsdagene. Ved å jobbe slik blir valgene av motiv, utsnitt, komposisjon og fargevalg presset til et ærlig inntrykk av stedet sett gjennom tre par øyne. Resultatet er som vanlig helt uforutsigbart, mange bilder blir nok bra, mens mange andre igjen, sikkert ikke blir så bra. Men en ting er klart i begge fall, feilene må med også her som i resten av samfunnet, for det er feilene som peker en i riktig retning, stort sett.

Elever fra Gullaug skole vil komme å produsere sine egne bilder sammen med kunstnerne i løpet av prosjektuka og de inviteres også til å lage sin egen utstilling i vår kunst-kontainerpark.

I Lier er det mange som er glade i å spille i korps og på åpningsdagen får vi besøk av et ganske annerledes korps; Det Elektriske Korps (DEK) med Einar Goksøyr Åsen og Øyvind Mellbye i spissen er et anti-marsjerende korps bestående av musikanter som spiller på bærbare trommemaskiner.

Korpset baserer seg på en flyktig medlemsmasse av forbipasserende og fastere deltagere og i motsetning til et konvensjonelt korps har DEK kun 5 minutters aspirantperiode hvor man får opplæring i trommemaskinens intuitive grensesnitt, kobler seg til en høyttaler og er klar for å bli med.

Totalen av maskinenes temposynkroniserte rytmemønstre utgjør en kompleks polyrytmisk komposisjon til glede og forargelse for de umiddelbare omgivelser.

 

Gilhus Flaskekork & CO workshop med 5. og 6.trinn Gullaug skole

Lierstranda , – en veggavis – Katja Høst og Liva Mork i samarbeide med 7.trinn elever fra Gullaug skole

Lierstranda, – en veggavis

I høstsemesteret 2019 har billedkunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeidet med elever på Gullaug skole om å lage en veggavis og en utstilling. Elever på 7. trinn har hatt redaktøransvar, gjort intervjuer og skrevet tekster. De har også involvert alle sine medelever på 1.-6. trinn som har bidratt med illustrasjoner og annet innhold til avisen.

Veggavisen er et steg i en kartlegging av områdets identitet og kvaliteter sett fra ulike perspektiver. Den fokuserer på Lierstrandas historie og natur, og belyser den kommende stedsutviklingen med den nye Fjordbyen. Samtidig reflekterer også veggavisen over hva medvirkning er og kan være.

Lierstranda, – en veggavis ble lansert på utstillingsåpningen på Kunst på Lierstranda, Gilhusbukta torsd. 7 nov og utstillingen var åpen 7.-24. nov.

Utstillingen og veggavisa er åpen på Lierbyen Bibliotek i des-jan og skal så flyttes til Gullaug skole.

Lierstranda- en veggavis er et pilotprosjekt hvor vi prøver ut å jobbe med kunst som en måte å reflektere over samfunnsutviklingen og som et ledd i medvirkningsprosesser for stedsutviklingen av området og planleggingen av den nye Fjordbyen i Lier og Drammen.
Prosjektet er en del av Kunst på Lierstranda, en satsning på kunst som katalysator i stedsutviklingen for Fjordbyen og er et samarbeide mellom Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling. Lierstranda – en veggavis er blitt utviklet av kunstnerne Katja Høst og Liva Mork i samarbeide med Den kulturelle skolesekken i Lier.

Informasjon

Adresse:
Gilhusveien 1
3400 Lier

Telefon:
93 43 63 59

Epost
ninaguzmantoft@lier.kommune.no

OM KUNSTNERNE 2019:

Serge Attukwei Clottey (1985) er født i Accra, Ghana, hvor han også er bosatt i dag. Kunstneren har et internasjonalt arbeidsområde, og blant hans siste utstillinger kan nevnes Untitled Art Fair, Miami (2018), Differences Between, Jane Lombard Gallery, New York (2018) og Current Affairs, Fabrica Gallery, Brighton (2019). Kunstneren er også aktuell i gruppeutstillingen Stormy Weather, Dutch Museum Arnhem, Nederland (jul-okt 2019) og deltakelse på Karachi Biennalen i Pakistan (okt-nov 2019). Clotteys arbeider har vært omtalt i blant annet The Financial Times, New York Times, The Guardian og BBC, og vår egen statsminister Erna Solberg besøkte kunstneren i forbindelse med sitt statsbesøk i Ghana våren 2019. Utstillingen Kubatana kan sees på Vestfossen Kunstlaboratorium frem til 22. september 2019.

Patrik Entian (f.1966) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1996-2001), Konstakademien i Helsingfors, og har en phd. fra Kunsthøgskolen i Bergen (2007-11) med sitt maleprosjekt Looking for Painting. Han har stilt ut på bl.a. Maerzgalerie i Berlin og Leipzig, Trondheim Kunstmuseum, Vestfold Haugar Museum, Kristiansands Kunsthall, Kunstnerforbundet, LNM, Trøndelag senter for samtidskunst, og har bl.a. laget utsmykninger for Bergen-, Vestby- og Trondheim kommune, og Universitetene i Oslo og Bergen. Patrik er innkjøpt av bl.a. Sørlandets Kunstmuseum, Bergen Kommune og Universitetet i Bergen

Jens Hamran (f. 1963) har  i ca 30 år  arbeidet med abstrakt maleri med farge, komposisjon og penselstrøk som uttrykksbærende elementer. Han er utdannet ved SHKS 1986-90, Statens Kunstakademi 1990-1994 og Kunstakademiet i Helsinki 1992-1993. Tidligere har Hamran blant annet stilt ut på Kunstnerforbundet i 2008 og 2014, Galleri BOA, 2013 og vært med på en rekke gruppeutstillinger, bl.a. på Bomuldsfabriken, Arendal og Ø16, Danmark. Hans verker er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Arendal Kommune, Statoil og Sørlandets Kunstmuseum.

Katja Høst er utdannet ved institutt for fotografi på kunsthøyskolen i Bergen. Tematisk står identitet, selvforståelse og tilhørighet, samt sosiale og politiske konstruksjoner sentralt i kunstnerskapet. Kunstnerens teknikk og metode er prosjekt avhengig og spenner fra fotografi og lyd til inngrep i landskap. Fotografi, video og installasjon kan likevel sies å stå sentralt i kunstnerskapet. Høst har stilt ut på en rekke steder både i Norge (Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS m.m.) og internasjonalt (St. Petersburg, Toronto, Montréal, New York, Stockholm, København m.m.). Hun har levert utsmykninger til Litteraturhuset og Idrettshøyskolen i Oslo samt i offentlig rom ved Oslo S og på Haugerud i Oslo.

Liva Mork jobber med installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle prosjekter. Natur, miljø og stedsendringer er blant temaene hun jobber med. Mork utforsker hvordan involvere ulike grupper i kunstprosjekter og samarbeider blant andre med kunstnere, lokale aktører og institusjoner. Mork er utdannet fra Statens kunstakademi, Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Hun har vist arbeider bl.a. på Høstutstillingen, KunstaRena, Galleri BOA og Sound of Mu, og er co-prosjektleder for LANDART Gjerdrum. I tillegg til å være utøvende kunstner, jobber Mork ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og som formidler av utstillinger og verksteder i Den kulturelle skolesekken.

Aleksi Wildhagen (f. 1976) har en master fra Kunstakademiet i Trondheim (2000-04) og hadde underveis i utdannelsen et utvekslingsår på Konstakademien i Helsingfors. Aleksis malende virke har for det meste foregått utendørs i diverse reiseprosjekter i Baltikum, Ryssland og Finland, samt ikke minst rundt om i Norge. Han har stilt ut på bl.a. Bærum Kunsthall, Vestforld Haugar Museum, Kristiansands Kunsthall, Spriten Kunsthall, Kunstnerforbundet, LNM, Trøndelag senter for samtidskunst, og har laget utsmykninger bl.a. på Heimdal vgs., Skagerak Energi og Setermoen militærleir. Aleksi er dessuten frilansende skribent for Morgenbladet, da under navnet Aleksi Mannila, og har skrevet et antall katalogtekster for diverse kunstnerer.

Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen samarbeider om prosjektene Samvær Under Tilsün og Det Elektriske Korps. Samvær Under Tilsün spiller hardware-friform-tekno på 4093 megasynth og Eurorack modulærsynth. Det Elektriske korps består av bærbare trommemaskiner som spiller i det offentlige rom.

Øyvind Mellbye(f.1985) har bakgrunn fra Kunstakademiet i Bergen og arbeider med skulpturer, maskiner og ghettoblastere laget av tre, metall, betong og elektronikk.