Kunst på Lierstranda

Et permanent kunstverk blir det første som bygges for den nye Fjordbyen

I februar 2020 ble konkurransen utlyst for det første permanente kunstverket som skal realiseres for Fjordbyen som skal komme. I utlysningen ble kunstnerne utfordret til å foreslå kunstverk som bidrar til å skape møteplasser og kan engasjere befolkningen aktivt inn i kunstprosjektet og dermed inn i stedsutviklingen.

«Vi fikk inn søknader fra 46 kunstnere og av disse har kunstutvalget plukket ut 3 kunstnere til en skisse-konkurranse hvorav et forslag vil bli valgt ut for å realiseres i løpet av 2021. De tre kunstnerne som er med i konkurransen jobber på veldig ulike måter og vi gleder oss veldig til å se forslagene de har utviklet spesielt for Lierstranda og Gilhusbukta med tanke på den kommende Fjordbyen» sier leder av kunstutvalget, Nina Guzman Toft

Kunstnerne Milo Galdi Lavèn, Gunilla Bandolin og Anne-Britt Rage med teamet Anneke von der Fehr, Christel Fetzer og Radwan Zanhar er de som leverer kunst-forslag i containerne som åpner for publikum søndag 23. aug. Vanligvis publiseres ikke forslagene i en slik skissekonkurranse offentlig, men her vil publikum bli invitert til å se litt av prosessen bak et kunstverk i offentlig rom, og også komme med sine meninger om kunst-forslagene. I løpet av utstillingsperioden blir både skoleklasser og politikere og kommuneadministrasjon invitert på omvisning.

”Jag intresserar mig för vad konsten kan göra i ett stadsbyggnadssammanhang. Kan en skulptur ge en karaktär till en plats eller bli ett utflyktsmål? Sier den svenske kunstneren Gunila Bandolin. «Jag är också helt inriktad på att skulpturen skall kunna brukas.”