Kunst på Lierstranda 2018

Kunst på Lierstranda 2018  – prosjektperiode 23.sept-4.nov 2018
Etter mange år med diskusjoner og planer så starter nå anleggsprosessen med å bygge nytt sykehus og flere nye virksomheter ved Brakerøya. Området vil i mange år være preget av byggevirksomhet. Utfylling og drenering av Gilhusbukta, et område som skal gi plass til 2500 boliger.

Planprosessene knyttet til nye veiløsninger og en ny fjordby utenfor Lierstranda går inn i en mer konkret fase. Hvordan denne skal bli og hvordan denne vil kunne bidra til å styrke regionen må avklares gjennom bredest mulig engasjement og medvirkning.

Lier kommune vil bidra til å sette fokus på området og alt som skjer her, og har satt i gang et kunstprosjekt som starter opp i containere i høst. På en gress-slette nesten ytterst langs Elvestien hvor vi skal invitere regionens befolkning til å bli bedre kjent med området, få informasjon om hvordan utviklingen i Fjordby-prosjektet blir fremover og oppleve og engasjere seg i nye samtidskunstprosjekter.

Vi jobber for å etablere en temporær møteplass og kunstarena her i årene fremover når planene for Fjordbyen skal legges, så her kommer det til å skje mye fremover.

Alle containerne vil være åpne 24 timer i døgnet hele prosjektperioden uten bemanning.

Vi har inngått et samarbeide med Vestfossen Kunstlaboratorium som åpner en satellitt-utstilling i egen container på Lierstranda med en versjon av verket Column av den italienske kunstner og designer Alessandro Mendini, signalverket fra Vestfossens sommerutstilling Contemporary Chaos. Vestfossen Kunstlaboratorium er en ledende arena for samtidskunst i regionen og en kompetanse det er viktig for oss å knytte oss til i dette prosjektet.

Kunstneren Pippip Ferner har engasjert seg i problematikken med marin forsøpling de siste årene sammen med kunstnergruppen Guerrilla Plastic Movement. Hun skal holde workshop med skoleelever i Lier og sammen lager de kunst av plasten de finner i naturen. Dette blir en utstilling i en av containerene i samarbeid med Pippip Ferner og Christine Istad. Ferners nyeste plast-skulptur PlastoLilla kommer også til Lierstranda. Guerrilla Plastic Movement vil holde drop-in workshop for barn på åpningsdagen.

Åpning av Kunst på Lierstranda 2018 i Fjordparken søndag 23.sept 18

Kunst rett vest på Lierstranda 2018:

Kunstnergruppen 9 rivers ble invitert til å gjøre til  Kunst rett vest-utstilling på Lierstranda. Gruppen består av kunstnere fra Norge, New Zealand og Australia og de presenterer det nyutviklede prosjektet «The Stream of Conciousness» hvor en av containerne skal fylles med kodede lysdioder som skal gi oss følelsen av å være midt i en strøm full av morild og tidevann. Morild er vakker, men samtidig farlig ettersom fenomenet skyldes utslipp av nitrogen, bl.a fra landbruket. Prosjektet har en klar sosio-politisk agenda med et lydspor som inneholder analyser av vannregelverket i land som China, Norge, Sør-Afrika, Australia og Nederland. Kunstnerne kommer til å være tilstede hele helgen og de arrangerer workshop for barn på lørdagen.

Lørdag 20. oktober kommer kunst-prosjektet V.R.U. on Tour til Lierstranda! Vve aRe yoU er et omreisende visningsted for kunst som har vært på turne i vårt langstrakte land i hele sommer til steder som kanskje ikke er like velkjente for alle, men desto mer viktig for de som bor og lever der. De var bl.a på familiefestival i Nevlunghavn, på Gran i Hadeland og på Teaterfestivalen i Fjaler. For hvert sted de kommer, spesialproduserer de en utstilling som er et møte mellom en lokal kunstner fra stedet de kommer til og en kunstner fra Oslo. Aksel Høgenhaug som er kurator og produsent for prosjektet er også billedkunstner selv og bygget om bobilen sin til et omreisende atelier og plattform for visning av samtidskunst. Det har blitt vanskelig å få atelier og arbeidssted for hovedstadens kunstnere som har blitt presset stadig lenger ut i perferien av bykjernen for å finne arbeidslokaler til akseptable priser. Prekære sitasjoner krever alternative løsninger og Høgenhaug bestemte seg for å flytte kunstprodusjonen ut i bobilen sin.

Når V.R.U kommer til Lierstranda har de med kunstner Lars-Andreas T. Kristiansen fra Solbergelva og Hanan Benammar fra Oslo, som har samarbeidet for første gang, og viser prosjektet «Sand Constructions» i bobilen. De kommer til å være tilstede hele dagen å utføre en land-art perforamance med utgangspunkt i aritekttegningene som foreslår hvordan den nye Fjordbyen kan komme til å se ut.

V.R.U. har også med seg Heitboks  som består av kunstnerne Kenneth Korstad Långås og Morten Minothi Kristiansen. De kommer med sin egen bil og vil invitere publikum til en eksklusiv lyd-performance for 5 personer av gangen inne i bilen.

Kommunen har inngått et samarbeide med Vestfossen Kunstlaboratorium som har åpnet en satellitt-utstilling i egen container på Lierstranda. Her vises en versjon av verket Column av den italienske kunstner og designer Alessandro Mendini, signalverket fra Vestfossens sommerutstilling Contemporary Chaos. Vestfossen Kunstlaboratorium er en ledende arena for samtidskunst i regionen og en kompetanse det har vært viktig for kommunen å få med på laget i dette prosjektet.

Kunst rett vest på Lierstranda 2018 – 20.oktober 18