Kunst på Lierstranda

Kunst rett vest på Kunst på Lierstranda 17.-25- oktober

NATURSKAPT OG MENNESKESKAPT

Cathrine Finsrud Stustad

Kunst på Lierstranda har hatt samarbeide med den regionale kunstfestivalen Kunst Rett Vest siden oppstart og i år har Kunst rett vest-kunstneren Cathrine Finsrud Stustad fra Konnerud, blitt invitert til å arbeide i Gilhusbukta og det har resultert i kunstprosjektet; Naturskapt og menneskeskapt.

Finn frem i googlemaps

Stustad er grafiker og jobber med avtrykk av steder og natur. Til dette prosjektet har hun valgt å bruke vannet som hovedingrediens i trykkene sine sammen med noen av de mest markante vekstene og historien om den menneskeskapte strandlinja som har utgjort Gilhusbukta siden 1960-tallet/transformasjon. Gilhusbukta slik vi har kjent den er nå inne i en ny transformasjonsprosess og iløpet av stedsutviklings perioden vil den forvandles totalt – både over og under vann. Bukta fylles inn og etter hvert vil flere øyer etableres og beboes av mennesker og dyr. Stustad har arbeidet på området i høst og samlet elementer fra stedet som hun anvender i sine trykke-prosesser.

Stustad får besøk av elever fra Gullaug skole som skal lage avtrykk  fra naturen og området med frottage-teknikk og sammen med Cathrine lage en egen utstilling i en av containerne.

Cathrine Finsrud Stustad (f.1977, Norge) er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo, bor i Drammen og arbeider utforskende med det grafiske mediet i relasjon til natur, med stedsspesifikke uteverk hovedsakelig bygget opp av grafiske trykk på papir. Stustad er aktiv på den lokale kunstscenen med deltagelse i gruppeutstillinger som Novemberutstillingen, Østlandsutstillingen og Kunst rett vest, over flere år. Verkene hennes er innkjøpt av Queen Sonja Print award og andre private samlinger.

Torsdag 22. okt kl 15 – artist talk and walk – Cathrine forteller som sine praksis og prosjektet «Naturskapt og menneskeskapt» som hun har jobbet med iløpet av høsten i Gilhusbukta. Kunstnersamtalen starter ved kunst-containerne i Gilhusbukta, hvor vi får se utstillingen som også snirkler seg gjennom skog og kratt til Gilhusodden. Ta med godt fottøy og klær etter vær

Utstillingen » Naturskapt og menneskeskapt» er åpen hele døgnet 17-25. okt. Cathrine kan dere møte på artist talk 22. okt eller i hennes atelier på Konnerud 17-18 okt

Et permanent kunstverk blir det første som bygges for den nye Fjordbyen

I februar 2020 ble konkurransen utlyst for det første permanente kunstverket som skal realiseres for Fjordbyen som skal komme. I utlysningen ble kunstnerne utfordret til å foreslå kunstverk som bidrar til å skape møteplasser og kan engasjere befolkningen aktivt inn i kunstprosjektet og dermed inn i stedsutviklingen.

«Vi fikk inn søknader fra 46 kunstnere og av disse har kunstutvalget plukket ut 3 kunstnere til en skisse-konkurranse hvorav et forslag vil bli valgt ut for å realiseres i løpet av 2021. De tre kunstnerne som er med i konkurransen jobber på veldig ulike måter og vi gleder oss veldig til å se forslagene de har utviklet spesielt for Lierstranda og Gilhusbukta med tanke på den kommende Fjordbyen» sier leder av kunstutvalget, Nina Guzman Toft

Kunstnerne Milo Galdi Lavèn, Gunilla Bandolin og Anne-Britt Rage med teamet Anneke von der Fehr, Christel Fetzer og Radwan Zanhar er de som leverer kunst-forslag i containerne som åpner for publikum søndag 23. aug. Vanligvis publiseres ikke forslagene i en slik skissekonkurranse offentlig, men her vil publikum bli invitert til å se litt av prosessen bak et kunstverk i offentlig rom, og også komme med sine meninger om kunst-forslagene. I løpet av utstillingsperioden blir både skoleklasser og politikere og kommuneadministrasjon invitert på omvisning.

”Jag intresserar mig för vad konsten kan göra i ett stadsbyggnadssammanhang. Kan en skulptur ge en karaktär till en plats eller bli ett utflyktsmål? Sier den svenske kunstneren Gunila Bandolin. «Jag är också helt inriktad på att skulpturen skall kunna brukas.”