Kunst på Lierstranda 2019

Kunst på Lierstranda 2019  i  Gilhusbukta 25.aug-24.nov.2019

Søndag 25. august inviterte Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling til kunståpning og familiedag i Gilhusbukta med nyprodusert kunst, kunstverksteder og aktiviteter. Kunst-containerne er nå åpne for publikum hele døgnet frem til 24. nov.

Første fase av Fjordbyen Lier og Drammen er endelig i gang. Området fra Brakerøya til Gilhusodden er et av Norges største stedsutviklingsprosjekter. Containerne, som i fjor huset ulike kunstprosjekter i Fjordparken på Brakerøya, der spaden snart settes i jorda for å bygge nytt sykehus, står nå på gressletta ved KID’s hovedkontor. Utsikten er utover Gilhusbukta, som i fremtiden ikke lenger kommer til å være en bukt, men en kanalby med boliger for fremtidige generasjoner.

«Vi har nå kommet langt med utfyllingen av Gilhusbukta, som er et stort miljøoppryddings-prosjekt hvor vi benytter oss av teknologi som fremskynder byggestart med 60 år» sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen fra Eidos. «Det er fjernet forurensninger på sjøbunn, drenert for fremskynding av setningsprosessen og fylt opp med rene steinmasser. Det forventes oppstart av de første boligene i 2024. Vi kan også avsette plass til både barne- og ungdomsskole hvis kommunen ønsker dette plassert i idylliske sjønære omgivelser. Nytt gruntvannsområde videre utover i fjorden skal gi optimale levevilkår for fugl og fisk, planter og dyr» forsikrer Hagehaugen.

Kunst på Lierstranda vil være der det skjer, så vi har i år flyttet våre kunstcontainere til Gilhusbukta og fått med oss regionale og internasjonale kunstnere som alle har produsert kunstverk og prosjekter spesielt for vår arena og stedet. Flere av årets prosjekter blir til i løpet av prosjektperioden, noen i samarbeide med lokale skoler og skoleelever.

«Vi tar utgangspunkt i regionalt forankrede kunstmiljøer med et engasjement for å arbeide stedsspesifikt og relasjonelt med omgivelser og befolking» sier kurator og prosjektleder Nina Guzman Toft. «Kunst-containerparken er første leddet for å etablere en møteplass og kunstarena her i årene fremover mens planene for Fjordbyen legges. Kunstnere kan utfordre oss til å ta tak i utfordringer og problemstillinger i fasen vi nå skal inn i – kunst handler ikke nødvendigvis om å estetisere og forskjønne, men kan hjelpe oss å for å reflektere over fremtidens utfordringer.»

7. trinn fra Gullaug Skole overleverer veggavis til Ordfører, Kommunalsjef og Eidos

Åpning 25 aug – Kunst på Lierstranda 2019

Gilhus Flaskekork & CO workshop med 5. og 6.trinn Gullaug skole

Lierstranda , – en veggavis – Katja Høst og Liva Mork i samarbeide med 7.trinn elever fra Gullaug skole

Lierstranda, – en veggavis

I høstsemesteret 2019 har billedkunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeidet med elever på Gullaug skole om å lage en veggavis og en utstilling. Elever på 7. trinn har hatt redaktøransvar, gjort intervjuer og skrevet tekster. De har også involvert alle sine medelever på 1.-6. trinn som har bidratt med illustrasjoner og annet innhold til avisen.

Veggavisen er et steg i en kartlegging av områdets identitet og kvaliteter sett fra ulike perspektiver. Den fokuserer på Lierstrandas historie og natur, og belyser den kommende stedsutviklingen med den nye Fjordbyen. Samtidig reflekterer også veggavisen over hva medvirkning er og kan være.

Lierstranda, – en veggavis ble lansert på utstillingsåpningen på Kunst på Lierstranda, Gilhusbukta torsd. 7 nov og utstillingen var åpen 7.-24. nov.

Utstillingen og veggavisa er åpen på Lierbyen Bibliotek i des-jan og skal så flyttes til Gullaug skole.

Lierstranda- en veggavis er et pilotprosjekt hvor vi prøver ut å jobbe med kunst som en måte å reflektere over samfunnsutviklingen og som et ledd i medvirkningsprosesser for stedsutviklingen av området og planleggingen av den nye Fjordbyen i Lier og Drammen.
Prosjektet er en del av Kunst på Lierstranda, en satsning på kunst som katalysator i stedsutviklingen for Fjordbyen og er et samarbeide mellom Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling. Lierstranda – en veggavis er blitt utviklet av kunstnerne Katja Høst og Liva Mork i samarbeide med Den kulturelle skolesekken i Lier.

Informasjon

Adresse:
Gilhusveien 1
3400 Lier

Telefon:
93 43 63 59

Epost
ninaguzmantoft@lier.kommune.no

OM KUNSTNERNE 2019:

Serge Attukwei Clottey (1985) er født i Accra, Ghana, hvor han også er bosatt i dag. Kunstneren har et internasjonalt arbeidsområde, og blant hans siste utstillinger kan nevnes Untitled Art Fair, Miami (2018), Differences Between, Jane Lombard Gallery, New York (2018) og Current Affairs, Fabrica Gallery, Brighton (2019). Kunstneren er også aktuell i gruppeutstillingen Stormy Weather, Dutch Museum Arnhem, Nederland (jul-okt 2019) og deltakelse på Karachi Biennalen i Pakistan (okt-nov 2019). Clotteys arbeider har vært omtalt i blant annet The Financial Times, New York Times, The Guardian og BBC, og vår egen statsminister Erna Solberg besøkte kunstneren i forbindelse med sitt statsbesøk i Ghana våren 2019. Utstillingen Kubatana kan sees på Vestfossen Kunstlaboratorium frem til 22. september 2019.

Patrik Entian (f.1966) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1996-2001), Konstakademien i Helsingfors, og har en phd. fra Kunsthøgskolen i Bergen (2007-11) med sitt maleprosjekt Looking for Painting. Han har stilt ut på bl.a. Maerzgalerie i Berlin og Leipzig, Trondheim Kunstmuseum, Vestfold Haugar Museum, Kristiansands Kunsthall, Kunstnerforbundet, LNM, Trøndelag senter for samtidskunst, og har bl.a. laget utsmykninger for Bergen-, Vestby- og Trondheim kommune, og Universitetene i Oslo og Bergen. Patrik er innkjøpt av bl.a. Sørlandets Kunstmuseum, Bergen Kommune og Universitetet i Bergen

Jens Hamran (f. 1963) har  i ca 30 år  arbeidet med abstrakt maleri med farge, komposisjon og penselstrøk som uttrykksbærende elementer. Han er utdannet ved SHKS 1986-90, Statens Kunstakademi 1990-1994 og Kunstakademiet i Helsinki 1992-1993. Tidligere har Hamran blant annet stilt ut på Kunstnerforbundet i 2008 og 2014, Galleri BOA, 2013 og vært med på en rekke gruppeutstillinger, bl.a. på Bomuldsfabriken, Arendal og Ø16, Danmark. Hans verker er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Arendal Kommune, Statoil og Sørlandets Kunstmuseum.

Katja Høst er utdannet ved institutt for fotografi på kunsthøyskolen i Bergen. Tematisk står identitet, selvforståelse og tilhørighet, samt sosiale og politiske konstruksjoner sentralt i kunstnerskapet. Kunstnerens teknikk og metode er prosjekt avhengig og spenner fra fotografi og lyd til inngrep i landskap. Fotografi, video og installasjon kan likevel sies å stå sentralt i kunstnerskapet. Høst har stilt ut på en rekke steder både i Norge (Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS m.m.) og internasjonalt (St. Petersburg, Toronto, Montréal, New York, Stockholm, København m.m.). Hun har levert utsmykninger til Litteraturhuset og Idrettshøyskolen i Oslo samt i offentlig rom ved Oslo S og på Haugerud i Oslo.

Liva Mork jobber med installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle prosjekter. Natur, miljø og stedsendringer er blant temaene hun jobber med. Mork utforsker hvordan involvere ulike grupper i kunstprosjekter og samarbeider blant andre med kunstnere, lokale aktører og institusjoner. Mork er utdannet fra Statens kunstakademi, Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Hun har vist arbeider bl.a. på Høstutstillingen, KunstaRena, Galleri BOA og Sound of Mu, og er co-prosjektleder for LANDART Gjerdrum. I tillegg til å være utøvende kunstner, jobber Mork ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og som formidler av utstillinger og verksteder i Den kulturelle skolesekken.

Aleksi Wildhagen (f. 1976) har en master fra Kunstakademiet i Trondheim (2000-04) og hadde underveis i utdannelsen et utvekslingsår på Konstakademien i Helsingfors. Aleksis malende virke har for det meste foregått utendørs i diverse reiseprosjekter i Baltikum, Ryssland og Finland, samt ikke minst rundt om i Norge. Han har stilt ut på bl.a. Bærum Kunsthall, Vestforld Haugar Museum, Kristiansands Kunsthall, Spriten Kunsthall, Kunstnerforbundet, LNM, Trøndelag senter for samtidskunst, og har laget utsmykninger bl.a. på Heimdal vgs., Skagerak Energi og Setermoen militærleir. Aleksi er dessuten frilansende skribent for Morgenbladet, da under navnet Aleksi Mannila, og har skrevet et antall katalogtekster for diverse kunstnerer.

Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen samarbeider om prosjektene Samvær Under Tilsün og Det Elektriske Korps. Samvær Under Tilsün spiller hardware-friform-tekno på 4093 megasynth og Eurorack modulærsynth. Det Elektriske korps består av bærbare trommemaskiner som spiller i det offentlige rom.

Øyvind Mellbye(f.1985) har bakgrunn fra Kunstakademiet i Bergen og arbeider med skulpturer, maskiner og ghettoblastere laget av tre, metall, betong og elektronikk.

Kunst på Lierstranda 2018