Kunst rett vest

Kunst rett vest

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk – en kunstrunde i 15 kommuner vest for Oslo.

Kunst rett vest inviterer utøvende kunstnere med tilknytning til Asker, Bærum, Drammen, Hole, Lier, Modum, Ringerike og Sigdal til å søke og delta hvert år.

Les mer om Kunst rett vest

Informasjon

Epost:

ntg@lier.kommune.no