Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger, er en samling av landbruksredskaper og husgeråd fra begynnelsen av 1900. samlet av av Lars Sørum, som mottok Lier kommune sin kulturpris i 1986 for sitt engasjerte arbeide med å ta vare på lokalhistorien.

Ca 2000 gjenstander fra landbrukshistorien er samlet her, flotte og unike samlingen! Samlingen eies av Lier kommune, og drives av et styre på 5 lokalhistorisk interesserte personer. Samlingen oppbevares i 2 låver på Sørum gård, bak gml Lierkroa.

Omvisning etter avtale.

Åpen dag arrangeres en søndag i løpet av høsten i begynnelsen av september, følg med i pressen.

Informasjon

Adresse:
Sørum gård, Tuverudveien 5,
3400 Lier

Telefon:
32 22 01 00

Epost
kultur@lier.kommune.no