Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger er en samling av landbruksredskaper og husgeråd fra begynnelsen av 1900-tallet samlet av av Lars Sørum. For sitt engasjerte arbeide med å ta vare på lokalhistorien mottok Lars Sørum Lier kommune sin kulturpris i 1982.

Lars Sørums samlinger

Det er samlet ca 2000 gjenstander fra landbrukshistorien her i denne flotte og unike samlingen. Samlingen eies av Lier kommune og drives av et styre på fem lokalhistorisk interesserte personer. Samlingen oppbevares i to låver på Sørum gård, bak gamle Lierkroa.

Omvisning etter avtale.

Åpen dag arrangeres en søndag i løpet av høsten i begynnelsen av september, følg med i Lierposten og i sosiale medier.

Informasjon

Adresse:
Sørum gård
Tuverudveien 5
3400 Lier

Tips til rettelser eller endringer?

Kontakt oss