Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger

Lars Sørums samlinger er en samling av landbruksredskaper og husgeråd fra begynnelsen av 1900-tallet. Det var Lars Sørum (1909-1986) som sto bak samlingen. Han samlet gjenstander fra landbruk, skogbruk og husholdning gjennom hele sitt voksne liv. Samlingen kommer fra Lier og omkringliggende bygder, og består av over 2000 gjenstander.

Lars Sørums samlinger

For sitt engasjerte arbeide med å ta vare på lokalhistorien mottok Lars Sørum Lier kommune sin kulturpris i 1982. Fire år senere skjenket han hele samlingen til Lier kommune.

Samlingen eies i dag av kommunen og drives av et styre på fem lokalhistorisk interesserte personer. Samlingen oppbevares i to låver på Sørum gård, bak gamle Lierkroa.

Det er mulig å få omvisning etter avtale. Enkeltgrupper, organisasjoner og skoleklasser som ønsker omvisning, kan ta kontakt med kulturkontoret, Lier kommune.

Det arrangeres en åpen dag en søndag i begynnelsen av september. Følg med i Lierposten og i sosiale medier for mer informasjon.

Informasjon

Adresse:
Sørum gård
Tuverudveien 5
3400 Lier

Tips til rettelser eller endringer?

Kontakt oss