Lier kulturskole

Lier Kulturskole

Undervisningstilbud av høy kvalitet

Skolen ble etablert i 1988. Hos kulturskolen kan du få opplæring i ulike musikkfag, sang, teater, dans og ulike typer visuelle kunstfag/kunsthåndverksfag.

De tilbyr til sammen fast undervisning i hele 17 kunstfag. Lærerne er høyt utdannet som utøvere og som pedagoger. Elevene er godt ivaretatt og får undervisning av høy kvalitet.

Ansatte Lier Kulturskole 2021

Om Lier kulturskole

Stoppen skole i Jensvollveien 38 er kulturskolens base og skolen er samlokalisert med Voksenopplæringen der. Det er tilrettelagte gode lokaler på Stoppen. Undervisningen foregår også ute på flere av kommunens skoler. Undervisningstiden er lagt i SFO-tid, på ettermiddag og/eller kveld.

Kulturskolen tilbyr ukentlig undervisning, kurs og verksteder for barn og unge, organisert som enetimer og/eller gruppetimer. Enkelte kurs og verksteder kan også være rettet mot voksne og knyttet til våre øvrige kunstfag. Ved kurs og verksteder kan deres fagportefølje bli utvidet.

Undervisningen er delt inn i bredde-, kjerne- og fordypningsprogram. Gjennom fordypningsprogrammet utvikler og løfter kulturskolen kommunens unge talenter; fremtidens kulturbærere. Lokal læreplan kan ses på deres hjemmeside.

Aktivitetstilbud

Kulturskolen er også en møteplass for barn og unge og en leverandør av opplevelser for et bredt lokalt publikum. Det som er opplevelser for publikum, er mestringsarenaer for kulturskolens elever. Konserter, forestillinger, utstillinger er en del av «kulturskolepakka».

De er i tillegg samarbeidspartner og bidragsyter på arrangement i andres regi. De har tett samarbeid med lag, foreninger, frivilligheten og med andre virksomheter i kommunen. Eksempler er: korps, Lierdagene, Ung Kultur Møtes (UKM) og Den kulturelle skolesekken.

«Kulturskole for alle» drifter konkurranser og stipendordninger som f.eks tegnekonkurranser og Drømmestipendet. Disse er åpne for alle.

Den kulturelle spaserstokken (kulturelle seniortilbud), driftes av kulturskolen.

Følg kulturskolen på instagram og facebook for løpende oppdateringer.