Lier motorsportklubb

Lier motorsportklubb

Lier MSK trener på banen i Leirdalen, ved Damtjern på Tranby/Lierskogen. Banen har A-godkjenning. Den store banen er ca 1700 meter lang, og i tillegg er det en barnebane og en mini-supercross bane.

Motorcrossbanen fra lufta

Ved banen er et klubbhus i to etasjer med kiosk og møterom, og en vaskehall for vask av motorsykler etter trening. Motocross kan man kjøre fra den dagen man fyller 5 år.

Hva kreves for å kjøre?

For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross/Enduro.
  • Nødvendig kjøreutstyr.
  • Godkjent motorsykkel.
  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

Lier MSK, trening barn