Lier og omegn
Hjemmebryggermesterskap

Lørdag 5.september kl 18.00

Hjemmebryggermesterskapet er åpent for alle hjemmebryggere. Årets tema er sommerøl hvor vinnerølet bestemmes av publikum. Bryggere kan reservere sin deltagelse via epost til post@bryggerlosjen.no. Publiukumsbilletter legges ut for salg tidlig høst 2020.