Lierbanen

Lierbanen

Lierbanen ble åpnet 12. juli 1904 og gikk fra Lier til Svangstrand i Sylling.

Da Drammensbanen åpnet i 1872 fikk også Lier sin egen stasjon. Lierbanen koblet Drammensbanen sammen med dalens vestside, hvor det var stor industri etter datidens forhold.

Byggingen av banen gjorde få inngrep i naturen, og det fantes ikke en eneste tunnel eller større skjæring.

Banen hadde følgende stasjoner og stoppesteder: Lier, Landfald, Egge, Utengen, Sjåstad, Muggerud, Iledalen, Skjeggerud, Sylling og Svangstrand. Av alle ekspedisjonsbygningene er det kun Utengen og Svangstrand som fortsatt eksisterer. Ved Svangstrand ventet dampskipet «D/S Ringerike» på å ta passasjerene med seg over Tyrifjorden og tilbake.

Banen ble nedlagt i 1936.

Lierbanen er i dag en av Liers flotteste og mest attraktive tur- og sykkelstier, og går gjennom vakkert kulturlandskap. Turen starter på Lier gamle stasjon og er skiltet helt til Svangstrand. Det er satt opp infotavler langs ruta som forteller Lierbanens historie.

Lierbanen på sykkel er en spennende aktivitet med både natur og kultur hånd i hånd. Turen er ca 21 kilometer fra Lierbyen til Svangstrand, så det gir deg også god mosjon i samme slengen.