Liunggjengen

Hva er Liunggjengen?

Liunggjengen består for tiden av fire grupper:

  • Up with Downs
  • Yo Yo Band
  • Full hals
  • Musikksprell

Drift av Liunggjengen er nå ved Lier kommune, hvor koordinator for gruppene er Kari Tomine Isene Bodnar. Finn kontaktinformasjon lenger ned på siden, ta gjerne kontakt uansett henvendelse!

Up with Downs og Yo Yo Band

Øver hver tirsdag på Nordal skole:
Up With Downs – kl. 17.45-19.15
Yo Yo Band – kl. 19.30-20.45

Medlemmene her er mellom 18-44 år og spiller på gitar, bass, keyboard, trommer, annen perkusjon og sang. Musikalsk leder er Hans-Martin Fisknæs og musikalske medhjelpere og notepekere er: Bjørn Stustad, Anders Eid, Kari Tomine Isene Bodnar og Sondre Drangsland. Det brukes tilrettelagte noter og et system som heter Musico 2. Vi spiller alle slags musikk, alt fra viser, pop, ballader og rock`n roll, og har det veldig gøy sammen!

Alle medlemmene får tilbud om individuell opplæring/veiledning i tillegg til ukentlig øvelser.

Liunggjengen

Et av bandene i Liunggjengen

Full hals

Møtes hver tirsdag på Tranby ungdomsskole miljøverkstedet kl. 15.00-15.45.

Full hals er et lavterskel tilbud for deg som liker musikk og det å synge sammen med andre. Hans Fredrik Nilsen er musikalsk leder på gitar og leder aktiviteten sammen med Kari Tomine I. Bodnar. Dette er en musikkstund hvor det synges et knippe faste sanger som skal være gjenkjennbare og ønsket av de som deltar. Fokuset er å ha det gøy med musikk!

Musikksprell

Øver hver tirsdag på Nordal skole kl. 17.00-17.45.

Dette er også en form for musikkstund, Hans Fredrik Nilsen spiller gitar og har med seg Kari Tomine. Faste sanger som skal være gjenkjennbare og vi øver på noen av de sangene som de to bandene UWD og YYB øver på, slik at de kan være med å bidra på konserter med dem. Lavterskel og tilbudet er såpass nytt at det avhenger veldig av de som kommer og er med, hva det blir til.

Konsert

Vi spiller stadig på konserter, festivaler og på private arrangementer. Til sammen er det ca. fire konserter i året, to vi arrangerer helt selv en til to på oppdrag. Ta kontakt om du ønsker vi skal opptre på ditt arrangement!

Konsert på Rockefot høsten 2019

Formål og arbeid videre

Målet er å skape et helsefremmende kulturaktivitet for alle, gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk. Hovedmålgruppen er alle mennesker med bistandsbehov, inklusiv funksjonshemmede og utviklingshemmede, som kan ha nytte og glede av vårt tilbud.

Vi tar gjerne imot flere utøvere og medhjelpere og ønsker å starte opp flere grupper. Det jobbes også med å utvide tilbudet med en dramagruppe.

Nysgjerrig, ta kontakt!

Sjekk også ut andre tilbud for målgruppen:

Enkeljympa med Friskis og Svettis

Informasjon

Adresse:
Hegsbroveien 2
3401 Lier

Kontaktperson:
Kari Tomine Isene Bodnar

Telefon:
93 26 86 92

Epost
kti@lier.kommune.no