Lørdagsuniversitetet

Er et bærekraftig personlig Co2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

Lier bibliotek lørdag 20. november kl. 12.00

Lørdagsuniversitetet Lier: Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

20. november kl. 12.00. Gratis inngang.

Professor Lars-Andre Tokheim forsker på reduksjon av CO2-utslipp fra industrien. Han har også kartlagt sitt personlige klimafotavtrykk gjennom 50 år. Populærvitenskapelig foredrag.

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger, og klimaendringene akselererer. Økningen er sterkt relatert til økt energiforbruk gjennom menneskelig aktivitet.

Denne utviklingen kan i stor grad anses å være et systemproblem, men kan også gis en personlig vinkling: Er det i praksis mulig å leve med et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk i et rikt, industrialisert land som Norge?

Foredragsholderen forsøker å besvare spørsmålet ved å ta utgangspunkt i sitt eget CO2-fotavtrykk.

– Jeg har siden 90-tallet arbeidet med reduksjon av CO2-utslipp fra industrien og finner dette både meningsfullt og nødvendig å holde på med, men det kom til et punkt der jeg følte behov for å se nærmere på bærekraftigheten i mitt personlige klimafotavtrykk, sier Tokheim, som er professor i prosessteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foredragsholderne er forskere som er ansatt ved universitetet.

En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.