Legendariske lærerinner

Lørdagsuniversitetet: Legendariske lærerinner
Ved professor Willy Aagre
Lierbyen bibliotek
Lørdag 2. april kl. 12 – 13

Lørdagsuniversitetet: Legendariske lærerinner

Ved professor Willy Aagre

Lierbyen bibliotek lørdag 2. april kl. 12.00. Gratis inngang.

Hør professor Willy Aagre fortelle om lærerinner som bidro til å fornye pedagogikken i tidsperioden mellom 1880 og 1960. Eksempler på slike interessante skoleprofiler er Anna Rogstad, Anna Sethne, Helga Eng, Tilla Valstad og Margrethe Munthe. Visste du at Helga Eng arbeidet i Lier tidlig i sin karriere? Velkommen til en lørdag der kvinnene står i sentrum! Arrangementet er i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Willy Aagre

Aagre er professor i pedagogikk. Han har vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og dets forløpere siden 1990 og har undervist i emner som pedagogisk historie, ungdomskunnskap, fritidspedagogikk, karriereveiledning og vitenskapsteori.

I løpet av de tre siste tiårene har han skrevet en rekke bøker og artikler som har vært mye i bruk innenfor høyere utdanning. Aagre har lang erfaring i det å popularisere vitenskapelige temaer som med sin fengende form treffer tilhørerne, uansett hva slags bakgrunn de har.

Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foredragsholderne er forskere som er ansatt ved universitetet.

En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.