Lier i vikingtiden

Lørdagsuniversitetet: Lier i vikingtiden
Ved professor Bjørn Brandlien
Lierbyen bibliotek
Lørdag 15. oktober kl. 12 – 13

Lørdagsuniversitetet: Lier i vikingtiden

Ved professor Bjørn Brandlien, USN.

Lierbyen bibliotek lørdag 15. oktober kl. 12.00. Gratis inngang.

Bjørn Bandlien vil i dette foredraget snakke om vikingtida i Lier- og Drammensområdet, og forholdet vi hadde til Europa.

Bjørn Brandlien

Brandlien er sakprosaforfatter og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han tok hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1998 og fikk sin doktorgrad i 2005. Middelalderhistorie er hans spesialfelt. Ved USN underviser han blant annet i historie fra middelalder og vikingtid.

Han har gitt ut biografier om dronning Eufemia og Olav Kyrre. I 2012 ble han tildelt Sverre Steen-prisen. 

Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foredragsholderne er forskere som er ansatt ved universitetet.

En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.