Lørdagsuniversitetet: Pårørende ved demens

Lørdagsuniversitetet: Hva vil det si å være pårørende til en med demens?
Populærvitenskapelig foredrag med Anette Hansen, USN
Lierbyen bibliotek lørdag 21. oktober kl. 12.00

Lørdagsuniversitetet: Hva vil det si å være pårørende til en med demens?

Med førsteamanuensis Anette Hansen, Universitetet i Sørøst-Norge
Lierbyen bibliotek 21. oktober kl. 12.00

I dag bor det i overkant av 100 000 personer med demens i Norge. Hvis vi antar at hver av disse har fire pårørende, så vil demenslidelsen påvirke livet til en halv million nordmenn. Dette tallet vil stige betraktelig i årene fremover. Pårørende blir ofte benevnt som «bærebjelken» i omsorgen for eldre som lever med demens.

I dette populærvitenskapelige foredraget vil vi blant annet se nærmere på hvordan det er å være pårørende til en med demens. Hvorfor mange opplever det vanskelig å snakke om demensen og hva som kan gjøres for å skape mer åpenhet. Temaer knyttet til deltakelse og samarbeid vil også bli berørt.

Lørdagsuniversitetet:

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Viken, Vestfold og Telemark. Foredragsholderne er forskere som er ansatt ved universitetet.

En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av. 

Bli gjerne med på diskusjonen etter foredraget!