Obelisken og marmorbruddene på Gjellebekk

Obelisken og marmorbruddene på Gjellebekk

Obelisken og marmorbruddene ligger rett ved skansene på Gjellebekk, her var det stordrift i ca 20 år rundt 1750. Østerrikeren Joseph Keller (derav Joseph Kellers vei) ledet driften av marmorbruddet, og i en årrekke ble flere tusen tonn med gjellebekk-marmor fraktet til København. Her skulle steinen brukes til å bygge Fredrikskirken (Marmorkirken) i den danske hovedstaden. Dette enorme byggeprosjektet ble aldri fullført i kong Fredrik 5.’s levetid, men først avsluttet av en rik kjøpmann i 1875.

Gjellebekkmarmoren finnes i nærområdet på den innvendige trappa i den eldste delen av Drammen rådhus, i døpefonten i Tangen kirke, i rådhuset i Oslo m.fl steder. I dag er deler av området ved Høgdabakkene på Gjellebekk gjengrodd, men spor av bruddene sees flere steder (all drift nedlagt rundt 1960). Inne i skogen står det også en åtte meter høy marmorobelisk, hvilende på en marmorstøtte og forteller sin del av historien om denne industrielle virksomheten i området. Den ble reist i 1749, og støtten er et minne om kong Fredrik 5.’s besøk på Gjellebekk samme år.

Informasjon

Adresse:
Høgdabakkene,
ta av fra Joseph Kellersvei, Tranby

Telefon:
32 22 01 00

Epost
kultur@lier.kommune.no