Statue av Oberst Hans Christian Heg på Haugestad

Statuen av Oberst Hans Christian Heg på Haugestad

28.desember 1907 ble Haugestad innviet til nytt kommunestyrelokale. Statuen av oberst Heg ble avduket 24.juni 1925. Oberst Hans Ch. Heg er utvilsomt en av Liers store sønner, men hvem var nå denne høyreiste mannen på sokkel utenfor Haugestad? Hans Ch. Heg var eldste sønn av gårdsbestyrer Even Hansen, som i 1828 kjøpte gjestgivergården Hegg som i dag står på Lier Bygdetun. Familien emigrerte til Amerika i 1840 og slo seg ned i Muskego i Wisconsin. Faren var politisk/religiøst aktiv og var med å starte den første norske avisen i Amerika – “Nordlyset”. I 1861 brøt den amerikanske borgerkrigen ut og han dro ut i strid etter å ha blitt oppnevnt til oberst og leder av 15. Wisconsin regiment. Den 19. sept. 1863 sto det store og brutale slaget ved elven Chickamauga/Georgia. Oberst Heg ble såret og døde dagen etter, 33 år gammel, etter en heltemodig og tapper deltakelse i den amerikanske borgerkrigen.