Oberst Hans Christian Heg

Statuen på Haugestad

Statuen av oberst Heg ble avduket 24. juni 1925. Den står ved siden av Haugestad, som ble innviet til nytt kommunestyrelokale i Lier 28. desember 1907.

Oberst Hans Christian Heg er utvilsomt en av Liers store sønner, men hvem var nå denne høyreiste mannen på sokkel utenfor Haugestad?

Statuen av Oberst Hans Christian Heg

Hvem var Hans Christian Heg?

Hans Christian Heg var eldste sønn av gårdsbestyrer Even Hansen, som i 1828 kjøpte gjestgiveriet Heg. Gjestgiveriet står i dag på Lier Bygdetun. Heg emigrerte med sine foreldre til Amerika i 1840, 11 år gammel, hvor familien slo seg ned i Muskego i Wisconsin. Faren var politisk/religiøst aktiv og var med å starte den første norske avisen i Amerika – “Nordlyset”.

Heg ble senere major i 4. Wisconsin Milits og sjef for fengselssystemet i Wisconsin. Han er mest kjent for å ha vært regimentsjef og oberst i 15. Wisconsin frivillige regiment, kjent som det skandinaviske regimentet.

I 1861 brøt den amerikanske borgerkrigen ut og Hans Christian Heg dro ut i strid. Den 19. september 1863 sto det store og brutale slaget ved elven Chickamauga i nordre Georgia. Oberst Heg ble såret og døde dagen etter, 33 år gammel, etter en heltemodig og tapper deltakelse i den amerikanske borgerkrigen.

Informasjon

Adresse:
Haugestadbakken 7,
3404 Lier

Tips til endringer eller forslag?

Kontakt oss