Om Lieropplevelser 2021

Hva er Lieropplevelser 2021?

Lieropplevelser 2021 er en programside for å finne aktiviteter, arrangementer og opplevelser som skjer fra juni til oktober 2021. Målet er å gjøre Lier mer kjent og besøkt ved å synliggjøre tilbudene for kommunens innbyggere. 

Dette året vil vi sikre mange mindre arrangementer og aktiviteter tilpasset situasjonen gjennom hele året og rundt i hele den flotte kommunen vår.  Som et alternativ til Lierdagene tar Lier kommune derfor initiativ til en Lieropplevelses-pakke som omfatter flere arrangementer og opplevelsesmuligheter fordelt over flere måneder og spredt over flere steder for å bli kjent med Liers muligheter på nye måter!  

Vil du bidra i programmet?

Mangfold er viktig, og sammen får vi til mer! Har du en idè som du ønsker skal gjennomføres, eller vet om et arrangement som burde være med i programmet? 

Vi kan tilby:

  • Koordinering av arrangementer og samarbeidsparter  
  • Felles markedsføring og synlighet  
  • Mulighet for ekstraordinære tilskudd 
  • Noen å diskutere ideer med  

Programmet er fleksibelt og kan justeres etterhvert som tiden går.

Lieropplevelser.no

På lieropplevelser.no skal du lett kunne gjøre deg bedre kjent med mulighetene og bli oppdatert på arrangementer og aktiviteter som tilbys. Vi ønsker også med denne siden å bygge stolthet og engasjement for denne fine bygda vår.

Gi oss gjerne tilbakemelding om innhold du savner eller andre kommentarer som kan bidra til forbedringer!