Paradisbakkene

Paradisbakkene

Paradisbakkene er går fra Fossveien og opp til Furuveien på Tranby er vernet som vegminne. Det er i dag en fin tursti og passasje til fots mellom Tranby og Lierbyen.

Paradisbakkene ble fredet i 2009 som et unikt kulturminne. På veien passerer du bl. a. Lier Bygdetun og finner kulturminneskilt med historikk og informasjon.

Kulturminneskilt i Paradisbakkene

Historikk

Paradisbakkene en del av Kongeveien mellom Kongsberg og Christiania. Kongeveien var den første kjøreveg i Norge, anlagt i perioden 1624 til ca 1670.

Veien har en lang og spennende historie og hele veistrekningen er rik på kulturminner. Den gamle Kongeveien var i bruk til 1865, da sto den nye hovedveien fra Frydenlund på Lierstranda til Tveten på Lierskogen ferdig.

Paradisbakkene

Navnets opprinnelse er usikker, men trolig er den mest sannsynlige forklaringen at det lå en gård nær Overn på 1600-tallet som het Paradis. Andre forklaringer kan være at navnet er gitt ut fra den vakre utsikten og frodige landskapet, eller har utspring i ordet parhestbakkene, da det måtte to hester til for å dra lass opp bakkene.

Veien har gjennomgått store forandringer opp gjennom historien – i dag er kun en liten strekning forbi Lier Bygdetun bevart slik den opprinnelig ble bygget.

Informasjon

Adresse:

Paradisbakkene 29,
3403 LIER