Pilegrimsleden gjennom Lier

Pilgrimsleden

Beskrivelse av ruta gjennom Lier kommune:

Fra Drammen kommer Pilgrimsleden inn ved Løkkebergveien, opp til h i Parkveien, gjennom Tomineborg Barnepark, følg Øvre Lianvei, gårdssti gjennom tunet på Nordre Lian v/Hans A. Odde, videre gjennom tunet til Jørn Gunnar Frøyland over i Hauggata, til v i krysset ved Årkvislaveien, ta første vei til høyre Vivelstadveien til ende, videre på sti mellom 2 jorder gjennom tunet på Øvre Hval gård, gårdsvei ned til Frogner kirke, sti til høyre i dalsøkket rett under Frogner kirke, kommer ned på  Kirkeveien som følges til Heggsbroveien, fortsetter til høyre bortover Ringeriksveien forbi Store- Kors- Lille Valle, til rundkjøring på Kjellstad, følge Moserudveien til høyre i rundlkjøringa, parallelt med motorveien, så til venstre under motorveien, ta første til venstre, Vestre Linnesvei mot Bye the Way kroa- sør, ta til h St.Hallvardsvei til Huseby, krysse R-289 følge grusvei til Husebygata, krysse R-282 over i Smetten og videre over til Linnesstranda, passere Gullaug kirke og Gullaug skole, krysse Lierelva følge gangvei til undergang for å krysse R-282 Røykenveien, ta til høyre på gangvei.

Følg gang og sykkelvei langs Røykenveien, forbi Dyno Industrier, ved idrettsplassen ta det til venstre opp Gullaugkleiva 3-5 km til du kommer til Dauerud gård og kommune skillet mellom Lier og Røyken

Du finner mange spennende historiske steder langs ruta, se mer i denne brosjyren

Informasjon

Telefon:
32 22 01 00

Epost
 postmottak@lier.kommune.no