Pilegrimsleden gjennom Lier

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Lier er en del av pilegrimsleden fra Tønsberg til Oslo. Etappen gjennom Lier er stukket i et tett samarbeid mellom Røyken, Drammen og Lier kommuner, Lier historielag, Frogner menighet og grunneiere. Den ble offisielt åpnet i 2006. Leden går langs gamle ferdelsårer, men enkelte steder også langs mer moderne veifar.

Enten du er en åndelig søkende pilegrim, et friluftsmenneske eller kultur- og historieinteressert, lover vi deg en fin tur gjennom grønne og historiske Lier.

Pilgrimsleden

Beskrivelse av ruta gjennom Lier kommune

Rutebeskrivelsen for hovedruta finner du under. Her kan du finne rutebeskrivelsen for den alternative pilegrimsleden gjennom Lier.

Etappe 1:
Fra Drammen kommer pilegrimsleden inn ved Løkkebergveien, så opp til venstre i Parkveien på Nøste, videre gjennom Jordbærkollen Barnehage, opp til venstre på Stoppenveien til toppen før du følger Øvre Lianvei til gårdssti gjennom tunet på Nordre Lian v/Hans A. Odde.

Videre gjennom tunet til Jørn Gunnar Frøyland over i Hauggata, til venstre i krysset ved Årkvislaveien, ta første vei til høyre, Vivelstadveien, til enden, videre på sti mellom to jorder gjennom tunet på Øvre Hval gård, derfra gårdsvei ned til Frogner kirke.

Etappe 2:
Fra Frogner kirke går det en sti til høyre i dalsøkket rett under kapellet ved Frogner kirke. Følg denne stien til du kommer ned på Kirkeveien og fortsett Kirkeveien ned til Heggtoppen. Fortsett derfra på det gamle jernbanesporet til Kjellstad, videre til venstre ned mot motorveien og deretter under motorveien. Videre første til venstre, St.Hallvardsvei mot Burger King. Følg St. Hallvardsvei til høyre i rundkjøringen mot Huseby Gård og gravhaugene.

Etappe 3:
Fra Huseby må du krysse Husebysletta (R282) og følge Husebygata til E134 hvor du følger undergangen over i Smetten og videre til Linnesstranda. Videre forbi Gullaug kirke og Gullaug skole, over brua for å krysse Lierelva, følg gangvei til undergang for å krysse Røykenveien (E134), ta til høyre på gangveien og følg gang og sykkelveien langs Røykenveien, forbi Dyno Industrier, ta så til venstre opp Gullaugkleiva og følg denne veien 3-5 km til du kommer til Dauerud gård og kommuneskillet mellom Lier og Røyken.

Du finner mange spennende historiske steder langs ruta, se mer i denne brosjyren

Informasjon

Telefon:
32 22 01 00

Epost
 postmottak@lier.kommune.no