Preprod

Preprod

Ved forberedelse til turne og festivaler kan Lier kulturscene bookes for preprod. Vi har hatt slik produksjoner hos oss tidligere med flere store artister.

For mer informasjon om tilbudet og evt. booking av preprod, ta kontakt med teknisk sjef Pål Emil Berg

Mob: 91 52 06 30 Epost: pal.emil.berg@lier.kommune.no