Preprod

Book scenen for preprod

Preprod

Ved forberedelse til turnè og festivaler kan Lier kulturscene bookes for preprod. Flere store artister har hatt slike produksjoner på kulturscenen tidligere.

For mer informasjon om tilbudet og booking, ta kontakt med daglig leder og teknisk sjef:

Pål Emil Storm-Berg
mob: 91520630
E-post: pal.emil.berg@lier.kommune.no

Andre arrangementer