Repair cafe Lier

Repair Café er åpen hver onsdag fra 15.00 – 18.00 ved BUA i Lierbyen.

Repair Cafe – Annonseres bl.a. på BUA Lier siden.

Vi sees! – sammen skaper vi Lieropplevelser!

Hva er Repair cafe?
Reparasjonskafé er et verdensomspennende konsept der folk møtes og reparerer ting som ikke fungerer – helt gratis. Dette vært seg småreparasjoner på klær og gjenstander. Frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med. Repair Cafe Lier er en del av BUA Lier og konseptet passer for hele familien.

Hva kan fikses?
Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være reparasjoner som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med de delene du måtte trenge, (eksempelvis knapper, skruer, bryter og liknende).

Hva er formålet?
Formålet med reparasjonskafeer er å få ting til å vare lenger, slik at vi sparer klimautslippet og naturressurser ved å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt. Det er også for å bevare og øke kunnskap om vedlikehold og enkle reparasjoner, og ikke minst så er det en fin sosial møteplass for lokalmiljøet.

Er du en fikser eller en arrangør?
BUA er på jakt etter både frivillige fiksere og samarbeidspartnere (bedrifter, lag, foreninger o.l) som ønsker å arrangere reparasjonskafeer. Vi stiller med utstyrskasser man kan låne til å arrangere egne reparasjonskafeer. Kontakt oss på mail om du er interessert.

Når og hvor?
Repair Café er åpen hver onsdag fra 15.00 – 18.00 ved BUA i Lierbyen. For mer informasjon om kommende arrangementer, følg med på BUA Liers Facebook eller BUA Lier på Lieropplevelser.