Rockefot

Rockefot

Rockefot er en stor konsert/opplevelse som arrangeres en gang hvert år for de med spesielle behov og ledsagere. Blant annet Plumbo og Staysman og Lazz, som har veldig mange trofaste fans i gruppa, har spilt her. Tidligere het arrangementet Dansegallaen og da med Ole Ivars som trekkplaster. I 2015 ble arrangementet flyttet til Lier kulturscene etter mange år i Reistad arena.

Rockefot 2019 på Lier kulturscene

Arrangementet skjer vanligvis på høsten i oktober og konseptet endrer seg fra år til år. I 2019 var konseptet Halloween og i tillegg til konsert med Liunggjengen og vennskapsband var det disco med DJ og fysiske aktiviteter i hallen.

Hvordan kan man være med?

Billetter blir lagt ut for salg på Lier Kulturscene i løpet av høsten – følg gjerne med på deres sider for oppdatert informasjon.

Ta kontakt med ansvarlig arrangør Håvard Sagmoen ved henvendelser og spørsmål. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.