Russerkorset på Gilhusodden

Russerkorset på Gilhusodden

Under andre verdenskrig ble det holdt russiske krigsfanger i Lier. Fangene levde under dårlige forhold. Det russisk-ortodokse trekorset her på Gilhusodden er til minne om tre russiske krigsfanger som ble gravlagt der.

Russerkorset på Gilhusodden

To av dem døde i fangenskap i fangeleiren på Gulskogen, mens den tredje ble tatt i et forsøk på å flykte. Hans egne kamerater ble tvunget til å skyte han da han ble tatt, og resten av fangene måtte overvære henrettelsen. I juli 1945 ble nazistene nødt til å grave de tre russerne opp igjen. De ble så kremert i Drammen, og urnene sent til Russland.

Et russisk-ortodoks kors ble reist av Gullaug skole i 1990, følg veien og ca 100 m etter bommen går det en sti på venstre side av veien.

Informasjon

Adresse:
Linnesstranda 18
3400 Lier