Senioruniversitetet

Tirsdag 11. oktober kl. 11.00

Billettpriser

  • Medlemmer GRATIS
  • Øvrige 100,-

Informasjon

Varighet: Ca. 60 min
Dørene åpner: kl. 10.00
Arrangement start: kl. 11.00
Arrangør: Senioruniversitetet Lier

Det er enkel servering under arrangementet

Norsk matsikkerhet i en kriserammet verden

Tirsdag 11. oktober kl. 11.00
Senioruniversitetet presenterer: Arne Bardalen

Velkommen til spennende foredrag på Lier kulturscene

Senioruniversitetet arrangerer foredrag for alle interesserte, gratis for medlemmer og 100,- for øvrige. Billetter kjøpes ved inngangen.

Hvilke forhold påvirker matproduksjonen globalt, både klimaendringer, tap og forringelse av jord, vannmangel, plante- og dyresykdommer. Jeg vil også snakke om hvorfor matproduksjonen er sårbar fordi mye av den matproduksjonen som er grunnlaget for verdens matvarehandel er konsentrert til noen få land. Dette øker risiko både i produksjonen og når det gjelder handel og transport.

Krigen i Ukraina har vist oss hvordan dette henger sammen. Så vil jeg gå over til å si noe om hva dette betyr for matsikkerheten i Norge, både på kort og lang sikt. Jeg vil også si noe om hva som er viktig for å ivareta matsikkerheten i Norge på lengre sikt, inkludert betydningen av å ta vare på jorda og å ta vare på bøndene.

Om foredragsholderen

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978.  Han startet sin yrkeskarriere som fagkonsulent i Det norske jord- og myrselskap og fortsatte som konsulent i landbruksforvaltningen i Finnmark, så som fylkesagronom, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef ved Fylkeslandbrukskontoret i Oslo/Akershus frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.

Senioruniversitetet Lier er arrangør for disse foredragene, les mer og se andre aktiviteter på deres nettsider – trykk her.

SENIORUNIVERSITETET PRESENTERER

Arne Bardalen

TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 11.00

Varighet: Ca. 60 min
Dørene åpner: Kl. 10.00
Arrangement start: kl. 11.00
Arrangør: Senioruniversitetet Lier

Det er enkel servering under arrangementet

Billettpriser

  • Medlemmer GRATIS
  • Øvrige 100,-

Norsk matsikkerhet i en kriserammet verden

Velkommen til spennende foredrag på Lier kulturscene

Senioruniversitetet arrangerer foredrag for alle interesserte, gratis for medlemmer og 100,- for øvrige. Billetter kjøpes ved inngangen.

Hvilke forhold påvirker matproduksjonen globalt, både klimaendringer, tap og forringelse av jord, vannmangel, plante- og dyresykdommer. Jeg vil også snakke om hvorfor matproduksjonen er sårbar fordi mye av den matproduksjonen som er grunnlaget for verdens matvarehandel er konsentrert til noen få land. Dette øker risiko både i produksjonen og når det gjelder handel og transport.

Krigen i Ukraina har vist oss hvordan dette henger sammen. Så vil jeg gå over til å si noe om hva dette betyr for matsikkerheten i Norge, både på kort og lang sikt. Jeg vil også si noe om hva som er viktig for å ivareta matsikkerheten i Norge på lengre sikt, inkludert betydningen av å ta vare på jorda og å ta vare på bøndene.

Om foredragsholderen

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978.  Han startet sin yrkeskarriere som fagkonsulent i Det norske jord- og myrselskap og fortsatte som konsulent i landbruksforvaltningen i Finnmark, så som fylkesagronom, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef ved Fylkeslandbrukskontoret i Oslo/Akershus frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.

Senioruniversitetet Lier er arrangør for disse foredragene, les mer og se andre aktiviteter på deres nettsider – trykk her.