Sikhtemplet

Sikhtemplet

Gurdwaraen

Templet i Lier, Shri Guru Nanak Niwas, åpnet i 1991. I 2010 var det Nord-Europas største Gurdwara på 1500 kvadratmeter.

Tempelet er en samleplass, der alle kan få fred og ro til åndelig visdom og meditasjon.  Gurdwaraen er en religiøs arena for sikher og er åpen for alle, til alle døgnets tider. Dette hviler på et sentralt prinsipp i sikhismen, nemlig likhet uansett kjønn, etnisitet, klasse mv.

Gurdwaraen i Lier ligger rett før du kommer til Stoppen

Aktivitet og arrangement

Trossamfunnet i Lier har som mål å legge til rette for at medlemmene kan forsterke sin tro og kunnskap om religionen.

Det arrangeres opplæring av skriftene og sang av hymner på tradisjonelt vis, månedlige arrangement og sommerskole for barn og unge, i tillegg til andre sosiale aktiviteter.

Skoler og organisasjoner som ønsker å bli kjent med sikhene kan ta kontakt, de ønsker å bygge bro mellom forskjellige kulturer og religioner.

Informasjon

Adresse:
Nøsteveien 78,
3402 Lier,

Telefon:
932 09 334

Epost
post@liergw.no