Søkeverksted for kulturhistoriske prosjekter

Lierbyen bibliotek tirsdag 14. mars kl. 18

Søkeverksted for kulturhistoriske prosjekter

Søkeverksted for kulturhistoriske prosjekter på Lierbyen bibliotek tirsdag 14. mars kl. 18

Kultur og fritid inviterer til søkeverksted på Lier bibliotek. Søkeverkstedet er ment for lag, foreninger, eiere av gamle hus og andre interesserte som har prosjekter eller hus knyttet til Liers rike og mangfoldige kulturhistorie. På dette verkstedet kan du få støtte og faglige råd til å formidle og/eller istandsette ditt prosjekt.

Det kommer representanter fra Viken fylkeskommune, Bygningsvernsenterne, Sparebankstiftelsen DNB, Drammen og Omegn fortidsminneforening og vi får eksempler på gode istandsettingsprosjekter som har fått støtte. Deltakerne vil blant annet fortelle om hvordan man kan søke og hvilke ordninger som finnes. Det vil bli satt av god tid til spørsmål.

Kulturhistoriske prosjekter illustrasjon

Hopp rett ned til innholdet