Sommerskole 2021

Sommerskole i Lier 2021

Sommeren 2021 blir det sommerskole i Lier for barn og unge i grunnskolealder. Sommerskolen er utviklet i et samarbeid mellom grunnskolene i Lier, skolehelsetjenesten, Kulturskolen og Kultur og fritid. På denne siden kommer det informasjon om sommerskoleaktiviteter for Lier kommune.

Tilskuddsordning – søk støtte!

Vi inviterer lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet med på en innsats for å løfte sommerferien! Mange barn og unge har nå hatt et langt og krevende år. Vi ønsker å fylle ferieukene i Lier med vennskap, latter, spennende læring, aktivitet og nysgjerrighet!

Er dette noe for dere?

Tilskuddsordning sommerskole foreninger

Tilskuddsordning sommerskole næring

Workshop med elever fra Gullaug Skole

Hva er sommerskolen?

Sommeren 2021 blir også spesiell og for å styrke tilbudet til barn og unge har Lier kommune fått midler til å lage sommerskole. Tilskuddet skal bidra til at kommunen kan opprette sommertilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Sommerskolen skal være meningsfull for elevene som deltar, og skal være fylt med læring, samhold og glede. Elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner.

Kontaktinformasjon

Katrine Granlund
Avdelingsleder Kultur og fritid
93857022
ksg@lier.kommune.no