Sommerskolen 2021

Sommerskolen i Lier 2021

Sommeren 2021 blir det sommerskole i Lier for barn og unge i grunnskolealder fortrinnsvis fra 4.-10. trinn. For noen av aktivitetene har sommerskolen utvidet helt ned til 1. trinn. Se programmet for de ulike aktivitetene. Sommerskolen er utviklet i et samarbeid mellom grunnskolene i Lier, skolehelsetjenesten, Kulturskolen og Kultur og fritid.

Sommerskolen i Lier er et tilbud for barn og unge som er bosatt i kommunen.

Vi har plass på flere av sommerens aktiviteter – se restplasser

Restplasser Sommerskolen 2021

Trenger du hjelp med påmelding til sommerskole-aktiviteter kan du komme innom oss på Lier bibliotek!

Vi hjelper deg onsdager og torsdager mellom kl. 10-15 hver uke.

Info om Sommerskolen 2021

Velg en måned og les mer om aktivitetene og kursene i Lier kommune fra uke 25-33. Ved påmelding kan du sette opp flere aktiviteter i prioritert rekkefølge. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser per aktivitet.

OBS! Du får bekreftelsesmail fra Lier kulturskole når du registrerer. Se bort i fra det – du er likevel meldt på sommerskolen!

Hva er sommerskolen?

Sommeren 2021 blir også spesiell og for å styrke tilbudet til barn og unge har Lier kommune fått midler til å lage sommerskole. Tilskuddet skal bidra til at kommunen kan opprette sommertilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Sommerskolen skal være meningsfull for elevene som deltar, og skal være fylt med læring, samhold og glede. Elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner.

Workshop med elever fra Gullaug Skole

Kontaktinformasjon

Mail:
sommerskolen@lier.kommune.no

Mob:
969 42 629