St Hallvard 2020

St Hallvard 2020

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Født og begravet på Huseby i Lier, men levningene ble tidlig hentet til Oslo da byen trengte sin egen helgen og beskytter. Hele Vikens og Østlandets helgen – kjent som St. Hallvard.

Lier kommune vil markere jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt og i hvilke situasjoner disse blir satt på prøve i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi ønsker å trekke mange med på laget slik at programmet kan bli omfattende, variert og spennende, og at vi sammen kan få et bredt fokus på historien og disse viktige verdiene. Vi inviterer med oss lokale og frivillige medspillere og del-arrangører.

Lier-planer
Pr. desember 2019

«Sammen om St.Hallvards verdier»
Et vandreteater med bidrag fra Lier kulturskole, Liers amatørteatre og dansegrupper, St.Hallvard vg. skole mfl. Publikumsoppsetning 6.-7. juni på Lier Bygdetun. Arrangør: Lier kommune i samarbeid med nevnte aktører m.fl. Produsent: Eskil Kristiansen.

Utvikling av Husebyområdet
Husebyområdet er allerede greit basistilrettelagt, men har et større potensiale bl.a. knyttet til mulig bruk av det utgravde rommet i søndre gravhaug til formidlingsformål. Plan for bedre tilrettelegging og nyskilting utendørs og innredning og bruk av rommet pågår med sikte på ferdigstillelse fra mai og utover i 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

Digital formidling
Vi vil ta i bruk digitale løsninger for formidling av historien og fokus på verdiene Hallvard representerer. Vi vil utrede mulig interaktivitet som del av dette. Til bruk på nett, for skoler og i ulike formidlingssammenhenger, bl.a. i gravhaugrommet. Planen er pre-lansering i mai 2019 og ferdigstilling i løpet av høsten 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

Årets utstilling på Lier Bygdetun
Årets utstilling på Lier Bygdetun i 2020 blir tilknyttet St.Hallvard-jubileet og trekket fram St.hallvard i kunsten. Utstillingen åpner 15. mai 2020 og vil være åpen hver søndag fram til Eplefestivalen i september og etter avtale ellers. Arrangør: Lier Bygdetun

Markering på Huseby – konsert i Frogner kirke
Kirken har i mange år markert St.Hallvard-dagen 15. mai på Huseby og også hatt ulike tilknyttede arrangementer i mai. En større markering vil skje også i 2020 – på Huseby. Etter markeringen her blir det konsert i Frogner kirke der det gjenoppsettes et eget kirkemusikalsk verk knyttet til St.Hallvard som ble laget for 20 år siden og kun oppført en gang tidligere. Arrangør: Den norske kirke/Frogner menighet

St.Hallvardrunden
En rundtur som går fra Huseby via Gilhusodden, Gullaug, Tuverud/Lier stasjon og tilbake til Huseby. Skiltet med informasjonsskilt, QR-koder som gir tilgang til mer info og fortellinger og tanker og spørsmål til refleksjon rundt verdier og holdninger som vi alle kjenner til. Arrangør: Pilegrimsforeningen i samarbeid med Lier kommune

«Pilegrimsleden – skilting og vandringer»
Pilegrimsleden gjennom Lier oppgraderes, jesteres og suppleres med ny «snarvei» via Paradisbakkene til Asker, og skiltes med link både til historisk info og for refleksjoner. Leden vil deretter både kunne brukes for organiserte fellesvandringer og for alenevandringer – på hele Tunsbergleden mot Nidaros eller som nærtur gjennom Lier-Asker-Røyken. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Pilegrimsforeningen og Buskerud fylkeskommune

Kunstutstilling
Det planlegges en kunstutstilling med flere bidragsytere fra Lier. Mer om denne vil komme etter hvert. Arrangørkontakt: Steina Styve – på vegne av flere.

Bredt samarbeid – mange bidragsytere – ta gjerne kontakt!
Bibliotek, skoler og barnehager og alle andre foreninger, frivillige og engasjerte vil i tillegg bli utfordret til å bidra – med egne tiltak og prosjekter, eller ved å koble seg til det som allerede er planlagt.

Det vil bli utgitt et eget program fra Lier kommunes side for hovedmarkerings-perioden 15. mai – 7. juni. Innspill til dette må mottas innen 15. mars 2020. Kontakt oss gjerne via kultur@lier.kommune.no – eller stikk innom ved kulturkontoret i Lierbyen (inngang ved siden av biblioteket) og snakk med Nina Guzman Toft eller Ingeborg Rivelsrud.

Vandreforestilling i St Hallvards Ånd, Lierbyen 24. sept 2017