St Hallvard 2020

15.mai – 7. juni

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Født og begravet på Huseby i Lier, men levningene ble tidlig hentet til Oslo da byen trengte sin egen helgen og beskytter. Hele Vikens og Østlandets helgen – kjent som St. Hallvard.

Lier kommune vil markere jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt og i hvilke situasjoner disse blir satt på prøve i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi har mange med på oss laget, og markeringen tegner til å bli omfattende, variert og spennende med et bredt fokus på historien og disse viktige verdiene. Har du eller din forening en ide eller planlagt et arrangement for å markere St Hallvard iår ? Ønsker du å bidra ? Vi inviterer med oss lokale og frivillige medspillere og del-arrangører.

St Hallvard  – 1000 års markering – festivalperiode 15. mai – 7. juni 2020

«Sammen om St.Hallvards verdier»
Et vandreteater med bidrag fra Lier kulturskole, Liers amatørteatre og dansegrupper, St.Hallvard vg. skole mfl. Publikumsoppsetning søndag 7. juni kl 13.00 og 16.00 på Lier Bygdetun. Arrangør: Lier kommune i samarbeid med nevnte aktører m.fl. Produsent: Eskil Kristiansen.

Utvikling av Husebyområdet
Husebyområdet er allerede greit basistilrettelagt, men har et større potensiale bl.a. knyttet til mulig bruk av det utgravde rommet i søndre gravhaug til formidlingsformål. Plan for bedre tilrettelegging og nyskilting utendørs og innredning og bruk av rommet pågår med sikte på ferdigstillelse fra mai og utover i 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

Digital formidling
Vi vil ta i bruk digitale løsninger for formidling av historien og fokus på verdiene Hallvard representerer. Vi vil utrede mulig interaktivitet som del av dette. Til bruk på nett, for skoler og i ulike formidlingssammenhenger, bl.a. i gravhaugrommet. Planen er pre-lansering i mai 2019 og ferdigstilling i løpet av høsten 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

Årets utstilling på Lier Bygdetun
Årets utstilling på Lier Bygdetun i 2020 blir tilknyttet St.Hallvard-jubileet og vil formidle historien rundt St.Hallvard. Utstillingen åpner 15. mai 2020 og vil være åpen hver søndag fram til Eplefestivalen i september og etter avtale ellers. Arrangør: Lier Bygdetun

Markering på Huseby – konsert i Frogner kirke
Kirken har i mange år markert St.Hallvard-dagen 15. mai på Huseby og også hatt ulike tilknyttede arrangementer i mai. En større markering vil skje også i 2020 – kl 18.00 på Huseby. Etter markeringen her blir det kl 19.30 konsert i Frogner kirke der det nyoppsettes et eget kirkemusikalsk verk knyttet til St.Hallvard som ble laget for 20 år siden og kun oppført en gang tidligere. Arrangør: Den norske kirke/Frogner menighet

St.Hallvardrunden
En rundtur som går fra Huseby via Gilhusodden, Gullaug, Tuverud/Lier stasjon og tilbake til Huseby. Skiltet med informasjonsskilt, QR-koder som gir tilgang til mer info og fortellinger og tanker og spørsmål til refleksjon rundt verdier og holdninger som vi alle kjenner til. Arrangør: Pilegrimsforeningen i samarbeid med Lier kommune

«Pilegrimsleden – skilting og vandringer»
Pilegrimsleden gjennom Lier oppgraderes, jesteres og suppleres med ny «snarvei» via Paradisbakkene til Asker, og skiltes med link både til historisk info og for refleksjoner. Leden vil deretter både kunne brukes for organiserte fellesvandringer og for alenevandringer – på hele Tunsbergleden mot Nidaros eller som nærtur gjennom Lier-Asker-Røyken. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Pilegrimsforeningen og Buskerud fylkeskommune. Pilegrimsvandring fra Drammen til Oslo gjennomføres 21.-23. mai, med stopp på Huseby i Lier 21. mai ca kl 15.30.

» Når lyset hefter….» Kunstutstilling på Perrongen Galleri
Helgen 22-24. mai  og onsdag 27. mai blir det en gruppeutstilling med lokale Lier-kunstner som arbeider med ulike kunstutrykk. Utstillingen skal ha St Hallvard-historien som utgangspunkt og det blir et åpnings-arrangement lørsdag 22. mai. Kunstnere; Per Strand, billedkunstner, Siri Wego, billedkunstner, Einar Hennum, billedkunstner, Tårån Østbye Røed, keramiker, Håvard Steensen, tegner/illustratør, Stein Styve, fotograf. Arrangørkontakt: Stein Styve

Hva er en venn verd?
Fortellerkunst i Den Kulturelle Spaserstokken
Fortelleren Grete Bergersen reiser rundt på institusjonene i kommunen og forteller sagnet om St. Hallvard. Hun forteller det samme eventyret til kommunens politikere.
Ansvarlig: Lier kulturskole/DKSS Lier

St Hallvard og Husebykista

Grete Bergersen reiser rundt med Husebykista til alle Liers barneskoler og formidler historien om St Hallvard og tiden han levde i vinteren 2020. Tilbudet er for 2-4.trinn. Ansvarlig: Lier kommune/Den kulturelle skolesekken i Lier.

«I samme båt»
Et projektor-show laget av ungdom som vises under UKM 2020.
Ansvarlig: Lier kulturskole i samarbeid med Ungdomshuset V2

Tegneserieverksted for barn og unge
Med utgangspunkt i St. Hallvard holder tegneserieskaperen Sigbjørn Lilleengen kreativt verksted for barn og unge på Lier bibliotek i vinterferien. Åpent for alle og gratis.
Ansvarlig: Lier kulturskole og Lier bibliotek

Bredt samarbeid – mange bidragsytere – ta gjerne kontakt!
Bibliotek, skoler og barnehager og alle andre foreninger, frivillige og engasjerte vil i tillegg bli utfordret til å bidra – med egne tiltak og prosjekter, eller ved å koble seg til det som allerede er planlagt. Flere arrangementer og prosjekter kommer stadig inn og er på planleggingsstadiet.

Det vil bli utgitt et eget program fra Lier kommunes side for hovedmarkerings-perioden 15. mai – 7. juni. Innspill til dette må mottas innen 15. mars 2020. Kontakt oss gjerne via kultur@lier.kommune.no – eller stikk innom ved kulturkontoret i Lierbyen (inngang ved siden av biblioteket) og snakk med Nina Guzman Toft eller Ingeborg Rivelsrud.

Vandreforestilling i St Hallvards Ånd, Lierbyen 24. sept 2017