St Hallvard 2020

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Født og begravet på Huseby i Lier, men levningene ble tidlig hentet til Oslo da byen trengte sin egen helgen og beskytter. Hele Vikens og Østlandets helgen – kjent som St. Hallvard.

Lier kommune vil markere jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt og i hvilke situasjoner disse blir satt på prøve i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi har mange med på oss laget, og markeringen tegner til å bli omfattende, variert og spennende med et bredt fokus på historien og disse viktige verdiene.

Programmet er under revidering som følge av korona-situasjonen! Oppdatert program kommer rett over påske. 

Vandreforestilling i St Hallvards Ånd, Lierbyen 24. sept 2017